You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Regnvandsbeholder

Opsamling af regnvand i beholdere/tønder er den mest almindelige måde at bruge regnvand på.

Fordele

  • Regnvand kan bruges uanset vandkvaliteten
  • Erstatter drikkevand til vanding af planter
  • Nemt og billigt at installere og vedligeholde
  • Overløb ledes normalt ikke til kloak men til nedsivning

Ulemper

  • Der sker ingen rensning af vandet.
  • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet, lugt og forekomst af myggelarver.
  • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet.

Ansøgning

En almindelig tank/tønde til opsamling af regnvand må du sætte op på egen grund uden tilladelse, hvis den placeres på terræn og ikke graves ned.

Nedgravet tank

  • Hvis du ønsker at grave en tank ned til regnvandsopsamling, så skal du søge via det digitale ansøgningssystem:  Byg og Miljø - Etablering af samletank til regnvand.
  • Afpropning og sløjfning af tilkobling til eksisterende kloak kun må udføres af autoriseret kloakmester.
  • Hvis du har et tagnedløb, du ønsker at føres til regnvandsopsamling, og det i dag er koblet på kloakken, så skal du have en kloakmester til at sløjfe den gamle tilkobling.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer