You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Regnvandsbeholder

Opsamling af regnvand i beholdere/tønder er den mest almindelige måde at bruge regnvand på.

Fordele

  • Regnvand kan bruges uanset vandkvaliteten
  • Erstatter drikkevand til vanding af planter
  • Nemt og billigt at installere og vedligeholde
  • Overløb ledes normalt ikke til kloak men til nedsivning

Ulemper

  • Der sker ingen rensning af vandet.
  • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet, lugt og forekomst af myggelarver.
  • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet.

Ansøgning

En almindelig tank/tønde til opsamling af regnvand må du sætte op på egen grund uden tilladelse, hvis den placeres på terræn og ikke graves ned.

Nedgravet tank

  • Hvis du ønsker at grave en tank ned til regnvandsopsamling, så skal du søge via det digitale ansøgningssystem:  Byg og Miljø - Etablering af samletank til regnvand.
  • Afpropning og sløjfning af tilkobling til eksisterende kloak kun må udføres af autoriseret kloakmester.
  • Hvis du har et tagnedløb, du ønsker at føres til regnvandsopsamling, og det i dag er koblet på kloakken, så skal du have en kloakmester til at sløjfe den gamle tilkobling.

Kontakt

Carsten Swayne Storgaard

Miljø

Tlf: 87 87 56 99