You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Spildevand og kloakering i byer

I byen planlægger vi separat kloakering, hvor det er muligt og mulighed for nedsivning til f.eks. faskine. Se en film om påbud.

Et område kan enten være fælleskloakeret eller separatkloakeret. 

  • Ved fælleskloakering løber både spildevand og regnvand i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg.

  • Ved separatkloakering løber spildevand og regnvand i hver sin ledning, og kun spildevandet ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes til et vandområde eller nedsives.

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som ejes, drives og vedligeholdes af Energi Viborg A/S.

Spørgsmål om det praktiske i forbindelse med tilslutning af nye boliger i byerne kan med fordel stilles direkte til spildevandsafdelingen hos Energi Viborg, som kan kontaktes på spildevand@energiviborg.dk eller tlf. 89 29 28 00.

Viborg Kommune har en plan for omlægning af fælleskloak til klimarobust separatkloak. Læs mere om den her.

Har du fået påbud om separatkloakering og er i tvivl om, hvad du skal gøre? Se vores video herunder.

Gennem Spildevandsplan 2019 med tilhørende tillæg er det besluttet, at enkelte fælleskloakerede områder skal omlægges til separatkloak. For spørgsmål om hvilke områder, der er omfattet, henvises til "Omlægning fra fælles- til separatkloak", hvor du også finder et kort over fælleskloakken i Viborg Kommune.

I forbindelse med omlægning fra fælles- til separatkloak, skal du som grundejer sørge for, at kloakken bliver omlagt på din egen grund. Ændringer af kloak på din grund skal udføres af autoriseret kloakmester; andet anlægsarbejde må du gerne selv stå for.

Efter omlægningen er det kun dit husspildevand, som må afledes til spildevandssystemet, mens tag- og overfladevandet skal afledes til regnvandssystemet eller nedsives inde på grunden.

Læs mere om nedsivningsmuligheder og ansøgningsblanketter for disse her. 

Efter omlægningen af kloakken skal du sende en færdigmelding til kommunen, underskrevet af autoriseret kloakmester (blanket findes her) eller herunder.

Har du selv udført arbejde i forbindelse med nedsivning af regnvand (såsom etablering af faskine), skal du sende os en mail på miljoe@viborg.dk, hvori du bekræfter dette. Du må meget gerne vedlægge tegning.

Mangler du plantegning med kloakkens placering på din grund?

Du kan prøve at søge i byggesagsarkivet.

Her kan du se hvilke dokumenter, kommunen har for din grund.

Har du en kælderskakt eller en lyskasse med afløb på din grund, så er der mulighed for fortsat at have denne forbundet til spildevandskloakken, hvis du søger om dispensation.

Kravene til skakten er, at denne skal være helt eller delvist overdækket, samt have en opkant rundt om skakten.

Ansøgninger om dispensation skal sendes til miljoe@viborg.dk og vedhæftes billeder af skakten, som tydeligt viser, at kravene er opfyldte.

Kan du ikke finde svar under "Omlægning fra fælles- til separatkloak" i spildevandsplanen, eller er du i tvivl om forholdene for dit område, så er du velkommen til at kontakte os.

Film om påbud om separat kloakering

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15