You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Finansieringsmuligheder til udførelse af kloakarbejde ved private borgere

Kloakering og forbedret spildevandsrensning er som regel ensbetydende med væsentlige udgifter for grundejeren. Udover bank- eller realkreditlån findes der også følgende låne- og finansieringsmuligheder, som kan gøre det lettere for grundejer at få råd til at få kloakarbejde udført.

Hvis du har fået påbud om, at din ejendom skal tilsluttes offentlig kloak, så er der mulighed for, at kommunen yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. (ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter).

Du kan her se hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få dette lån.

Listen, over det du kan få fradrag for, omfatter bl.a. installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund.
  • Udskiftning af kloakrør.
  • Fornyelse og etablering af dræn.
  • Udskiftning af opsamlingstank.
  • Nedsivningsanlæg.
  • Minirenseanlæg.
  • Rodzoneanlæg.
  • Højvandslukkere.
  • Regnvandsfaskiner.

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Læs mere på hjemmesiden Haandvaerkerfradrag.dk (eksternt link).
Eksternt link til Skat.dk.

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, kan du søge kommunen om dispensation for tidsfristen og søge om en afdragsordning. 

Læs mere om ordningen her.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15