You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mose, hede og andre arealer

Beskyttelsen af naturen og landskabet er reguleret af bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Desuden gælder reglerne for international beskyttelse.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at beskytte dyr og planter samt deres levesteder. Loven regulerer derudover landskabelige værdier, kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen.

Arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven er bl.a.:

  • Søer
  • Moser
  • Heder
  • Overdrev
  • Enge
  • Vandløb

Læs mere om beskyttet natur på viborg.dk

Kontakt

Dagmar Hald Buksti

Tlf: 87 87 55 56