You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bredmosen - skovsø i Liebes Plantage nord for Stoholm

Bredmosen er en skovsø i Liebes Plantage nord for Stoholm.

Bredmosen ligger i Liebes Plantage umiddelbart nord for Stoholm.

Søen og dens nærmeste omgivelser ejes af flere forskellige lodsejere.

Størstedelen af oplandet til søen består af nåletræsplantage, og kun cirka 20 % af oplandet anvendes til landbrugsdrift.

Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale omkring Bredmosen.

Bredmosen er i vandområdeplanen 2015-2021 målsat til God Økologisk. Den nuværende samlede tilstand er Ringe Økologisk Tilstand.

Søen indgår i EU-habitatområde H39: Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Spørg de lokale lodsejere om tilladelse.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59