You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Movsø - hedesø ved Finderup vest for Viborg

Movsø er en hedesø i det militære øvelsesterræn ved Finderup vest for Viborg.

Movsø ligger vest for Viborg by i det militære øvelsesterræn ved Finderup. Søen ejes af Forsvaret.

En stor del af oplandet udgøres af det militære øvelsesterræn, der er præget af skov og hedearealer. Kun en lille del af oplandet er opdyrket.

Der findes ingen tilløb til Movsø. Afløbsvandet strømmer via en grøft til Mønsted Å.

Movsø er formodentlig dannet som et dødishul.

I Viborg Amts Regionplan er Movsø blev ophøjet til Landsplansdirektiv basis-målsætningen (B). Det betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, hvor der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter.

Søen blev senest undersøgt i 1999, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen.

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der er sejladsforbud hele året.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59