You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grødeskæring i Karup Å - 5 delstrækninger

Her kan du se de planlagte og udførte grødeskæringsterminer for de fem delstrækninger for 2021.

1 planlagt grødeskæring:

  1. Der foretages en ekstra kantskæring omkring uge 27-28. Strækningen er delvist grødeskåret, da der ikke var vand nok til at skære hele vejen.  
  2. Uge 36-37: Grødeskæringen afsluttes den 1. oktober.

2 planlagte grødeskæringer:

  1. Uge 26-27: Grødeskæringen er afsluttet den 7. juli.
  2. Uge 36-37: Grødeskæringen afsluttes den 1. oktober.

2 planlagte grødeskæringer:

  1. Uge 25-26: Første grødeskæring er afsluttet. Der var på skæringstidspunktet meget lav vandstand, derfor er venstre kant i Karup Lilleå strækningen ikke skåret.
  2. Uge 35-36: Anden grødeskæring er afsluttet.

2 planlagte grødeskæringer:

  1. Uge 26-27: Første grødeskæring er afsluttet og blev gennemført i uge 26.
  2. Uge 37-38: Anden grødeskæring er afsluttet den 17. september.

2 planlagte grødeskæringer:

  1. Uge 26-27: Strækningen fra spærringen ved Trandum Bro og til udløbet i Skive Fjord grødeskæres fra den 7. til 8. juli.
  2. Uge 38-39-40: 2. grødeskæring forventes at starte med udlægning af flydespærringen ud i Skive Å torsdag eller fredag i uge 38. Derefter skærer vi åen, når vejrforholdene er gunstige – som er afhængig af vandstanden i fjorden.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59