You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grøde - vi skærer i disse vandløb

Du kan se hvor og hvornår vi skærer grøde. I den periode kan der være fyldende grøde og være udlagt spærringer til opsamling af grøden.

Hvis du skal ud og fiske -  eller sejle i kano eller kajak, er det en god ide at orientere dig om grødeskæringen, inden du tager afsted.

 • Uge 23-24: 1. grødeskæring er afsluttet den 13. juni 2023
 • Uge 29-30: 2. grødeskæring er afsluttet den 21. juli 2023
 • Uge 34-35: 3. grødeskæring er afsluttet den 31. august 2023

Fiskbæk Å 2

Fiskbæk Å 2

Grødeskæringen er afsluttet den 30. august 2023

Gudenåen 1

Gudenåen 1

Delstrækning 1 - Stoholm til Jordbro Mølle

 • Uge 27-28: 1. grødeskæring - er afsluttet den 5. juli 2023
 • Uge 31-33: 2. grødeskæring er afsluttet den 15. august 2023

Jordbro Å - delstrækning 1,1

Jordbro Å - delstrækning 1,1

Delstrækning 2 - Jordbro Mølle til Hjarbæk Fjord

 • Uge 27-28: 1. grødeskæring - er afsluttet 5. juli 2023
 • Uge 31-33: 2. grødeskæring er afsluttet den 15. august 2023
 • Uge 37-38: 3. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

Jordbro Å - delstrækning 2

Delstrækning 1 - Munklinde til Agerskov Dambrug

Som et forsøg gennemfører vi kun én grødeskæring. Det bliver udelukkende beskæring af kantvegetationen. Grødeskæringen gennemføres med en amfibiebåd.

Lav vandstand har givet udfordringer

Vi har de sidste år gennemført eller forsøgt at gennemføre 2 årlige grødeskæringer på strækningen. Men den første tidlige grødeskæring har på grund af lav vandstand givet os udfordringer med den almindelige grødeskæringsbåd. Med den gentagende lave vandstand tidligt på sommeren vurderer vi, at der ikke er et afvandingsbehov, som nødvendiggør en grødeskæring på det tidspunkt. hvor det udelukkende vil være beskæring af kantvegetationen. Grødeskæringen gennemføres med en amfibiebåd.

 • Uge 36-37: 1. grødeskæringen kun kantvegetation forventes igangsat den 25. september 2023

Karup Å - delstrækning 1

Delstrækning 2 - Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug

 • Uge 26-27: 1. grødeskæring - er afsluttet den 11. juli
 • Uge 36-37: 2. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

Karup Å - delstrækning 2

Delstrækning 3 - Karup Elværks Dambrug til Resenbro

 • Uge 25-26: 1. grødeskæring er afsluttet den 11. juli 2023.
 • Uge 35-36: 2. grødeskæring forventes påbegyndt den 28. august 2023 og afsluttes i uge 36

Karup Å - delstrækning 3,1

Karup Å - delstrækning 3,1

Delstrækning 4 - Sdr. Resen Bro til Trandum Bro

 • Ud fra hensyn til ørredbestanden i Karup Å, specielt den spæde ørredyngel, ønsker Karup Å Sammenslutningen (KÅS, sammenslutning af lodsejere og fiskeriforeninger ved Karup Å) i samarbejde med Herning, Holstebro og Viborg kommuner, forsøgsvist at suspendere den første af de to årlige grødeskæringer i Karup Å i 2023.
 • Uge 37-38: 2. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

OBS – opdatering den 20. september 2023.

Entreprenøren er udfordret af nedbrud af maskinen men de forventer at blive færdig fredag den 22. september 2023.  De er færdige med vestsiden og har taget østsiden fra Resen til st. 53.300, så de mangler godt 12 km ned mod Trandum Bro. Grødeopsamlingen blev desuden sat ud af spillet her i morges i 2-3 timer idet en stor flydeponton havde revet sig løs opstrøms fra.

Karup Å - delstrækning 4,1

Karup Å - delstrækning 4,1

Delstrækning 5 - Trandum Bro til Skive Fjord

 • Uge 26-27: 1. grødeskæring forventes at starte tirsdag den 18. juli og forventes at vare 2-3 dage.
 • Uge 38-39-40: 2. grødeskæring forventes at starte med udlægning af flydespærringen ud i Skive Å. Derefter skærer vi åen, når vejrforholdene er gunstige – som er afhængig af vandstanden i fjorden.

Karup Å - delstrækning 5,1

Karup Å - delstrækning 5,1

 • Uge 26-27: 1. grødeskæring - er afsluttet den 7. juli 2023
 • Uge 30-31: 2. grødeskæring - er afsluttet 1. august 2023
 • Uge 35-36: 3. grødeskæring er igangsat den 28. august 2023

Nørre Å 1

Nørre Å 1

Delstrækning 1 - Abildvad til Gl. Simested

 • Uge 24-26: 1. grødeskæring er afsluttet den 4. juli 2023
 • Uge 31-32: 2. grødeskæring er afsluttet den 11. august 2023
 • Uge 37-39: 3. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

Simested Å - delstrækning 1

Delstrækning 2 - Gl. Simested til Sdr. Borup Bro

 • Uge 24-26: 1. grødeskæring er afsluttet den 4. juli 2023
 • Uge 31-32: 2. grødeskæring er afsluttet den 11. august 2023
 • Uge 37-39: 3. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

Simested Å - delstrækning 2,1

Simested Å - delstrækning 2,1

Delstrækning 3 - Sdr. Borup til Hjarbæk Fjord

 • Uge 24-26: 1. grødeskæring er afsluttet den 4. juli 2023
 • Uge 31-32: 2. grødeskæring er afsluttet den 11. august 2023
 • Uge 37-39: 3. grødeskæring forventes igangsat den 11. september 2023

Simested Å - delstrækning 3

Delstrækning 1

 • Uge 26-27: 1. grødeskæring - afsluttet den 4. juli. Der var nogen mangler som skal rettes op derfor grødeskæres der igen fra mandag den 10. juli 2023. Grødeskæringen er afsluttet.
 • Uge 33-34: 2. grødeskæring er afsluttet den 27. august 2023

Skal Å - delstrækning 1,1

Skal Å - delstrækning 1,1

 • Uge 26-27: 1. grødeskæring - afsluttet den 4. juli. Der var nogen mangler som skal rettes op derfor grødeskæres der igen fra mandag den 10. juli 2023. Grødeskæringen er afsluttet.
 • Uge 33-34: 2. grødeskæring er afsluttet den 27. august 2023


OBS der kan forekomme drivende grøde fra Bjerregrav og til fjorden i perioden 4-8. september, da der bliver grødeskåret i Skravad Bæk systemet

Skals Å - delstrækning 2,1

Skals Å - delstrækning 2,1

Vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring

Vedligeholdelsen af vandløb skal sikre, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres over tid.

Derudover skal vandløbenes naturmæssige interesser varetages, og vedligeholdelsen skal blandt andet medvirke til at sikre målopfyldelse af vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).

Offentlige vandløb

Vi har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes efter de regulativmæssige bestemmelser for det enkelte vandløb.

Den normale vandløbsvedligeholdelse omfatter skæring og optag af grøde, fjernelse af aflejret materiale samt eventuelt beplantning og beskæring af vandløbsnær vegetation.

Private vandløb

I private vandløb har lodsejerne ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen. Kommunen kan fastsætte bestemmelser for omfang og udførsel af vedligeholdelsen i private vandløb.

Vedligeholdelsen af private åbne vandløb omfatter blandt andet grødeskæring og oprensning af aflejret materiale som sand og slam.

Det er ikke tilladt at grave i vandløbets faste bund eller sider, da dette er en regulering og kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

I rørlagte vandløb omfatter vedligeholdelse rørspuling og rodskæring samt udskiftning af rør. Udskiftning til rør med samme diameter anses som vedligeholdelse og kræver ikke tilladelse. Udskiftning til rør med anden diameter betegnes som en regulering og kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Er du i tvivl om vedligeholdelsen af et privat vandløb, er du velkommen til at kontakte os.

Vandløbsregulativer

Læs om vandløbsregulativer.

Kontakt

Florian Rasmussen

Natur og Vand

Tlf: 87 87 55 59