You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Et vandløbsregulativ er vandløbets lov. Her kan du læse om, hvor langt Viborg Kommune er kommet med vandløbsregulativer. Hvis ønsker at se regulativet for et vandløb, kan du kontakte Viborg Kommune på naturogvand@viborg.dk.

Et regulativ kan betragtes som en aftale mellem kommunen som vandløbsmyndighed og vandløbets lodsejere. I regulativet findes blandt andet oplysninger om et vandløbs fysiske karakteristika samt vedligeholdsbestemmelser.

Som vandløbsmyndighed har Viborg Kommune ansvaret for at sikre, at vedligeholdelsen af kommunens offentlige vandløb overholder de regulativmæssige bestemmelser. Vedligeholdelsen af vandløb omfatter blandt andet skæring og fjernelse af grøde, fjernelse af aflejringer i vandløbene og beskæring af træer og buske nær vandløbet.

Viborg Kommune har påbegyndt arbejdet med at revidere regulativerne for alle kommunens offentlige vandløb.

Mange af kommunens vandløbsregulativer er gamle, og de revideres for at indarbejde eventuelle ændringer og tilføjelser i vandløbets fysiske karakteristika og vedligeholdelsesbestemmelser.

I forbindelse med regulativarbejdet er borgerinddragelse vigtig. Kommunen kan invitere lodsejere og andre interessenter til borgermøder i forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode af forslag til reviderede regulativer. I høringsperioden kan borgere og andre interessenter indsende høringssvar til kommunen.

Høringssvar kan sendes til naturogvand@viborg.dk.

På sigt vil vi samle alle vores offentlige vandløb på en hjemmeside med et interaktivt kort, hvor du kan zoom ned på dit vandløb og finde uddrag af relevante oplysninger eller hente hele regulativet.

Regulativerne vil komme til at ligge på denne sideMit vandløb - digitalt vandløbsregulativ (eksternt link).

Godkendte tillæg til eksisterende vandløbsregulativer fremgår ikke af siden, men vil kunne ses i boksen herunder.

Florian Rasmussen

Natur og Vand

Tlf: 87 87 55 59