You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grødeskæring i Karup Å

Skæring af grøde er en del af vedligeholdelsen af vandløb. Her kan du se, hvornår vi forventer at skære grøden.

  • Uge 27: Kun hvis der er vand nok, vil der blive skåret - primært kant. Der er foretaget en kantskæring i starten af uge 28 på en delstrækning op til station ca. 10.000 meter. Herefter var der ikke vanddybde nok til at grødeskæringen kunne fortsættes. Der foretages ikke yderligere grødeskæring i denne omgang.
  • Uge 36-37: grødeskæringen forventes afsluttet den 30. september

  • Uge 26-27: 1. grødeskæring – er afsluttet og blev gennemført i perioden 27. juni til 8. juli
  • Uge 36-37: 2. grødeskæring er afsluttet

  • Uge 25-26: 1. grødeskæring – er afsluttet og blev gennemført i perioden mandag den 20. juni til 15. juli 2022. Desværre er der problemer med at få drevet det afskårne grøde ned til opsamlingssteder. Grødespærringen bliver dog tømt fredag den 15. juli og åbnet så der kan sejles. Mandag den 18 lukkes grødespærringen igen og det sidste grøde drives ned til spærringen. Strækningen er færdig.
  • Uge 35-36: 2. grødeskæring er afsluttet og blev gennemført i perioden 31. august til 16. september.

  • Uge 26-27: 1. grødeskæring er afsluttet og blev gennemført i perioden den 29. juni til 5. juli.
  • Uge 37-38: 2. grødeskæring er afsluttet.

  • Uge 26-27: 1. grødeskæring blev igangsat 11. juli og afbrudt dagen efter pga for lav vandstand. Strækningen er i stedet gennemsejlet og det viste sig at strømrendebredderne allerede var til stedet og derfor foretages ikke yderligere grødeskæring i denne omgang.
  • Uge 38-39-40: 2. grødeskæring forventes at starte med udlægning af flydespærringen ud i Skive Å. Derefter skærer vi åen, når vejrforholdene er gunstige – som er afhængig af vandstanden i fjorden.

 

 

 

 

 

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59