You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Fiskbæk Å

Vådområdeprojektet blev afsluttet og indviet den 20. august 2017.

Vådområdeprojektet blev afsluttet og indviet den 20. august 2017.

Se her informationstavlen, der er opstillet ved P-pladsen ved Vesbæk Bro.

Se mere om processen herunder.

Vådområdeprojektet er på i alt 160 ha.

Der er beregnet en kvælstoftilbageholdelse på 13.600 kg N/år.

I alt 47 lodsejere har været involveret i projektet.

Se projektbeskrivelsen her.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

  • Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
  • Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  • En forundersøgelse består af:
    • En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
    • En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer