You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grøde - vi skærer i disse vandløb

Du kan se hvor og hvornår vi skærer grøde. I den periode kan der være fyldende grøde og være udlagt spærringer til opsamling af grøden.

Hvis du skal ud og fiske -  eller sejle i kano eller kajak, er det en god ide at orientere dig om grødeskæringen, inden du tager afsted.

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Blev udført fra 3. til 7. juni.
 • 2. grødeskæring forventes at starte 15. juli og vare ca. 1 uge. 
 • Uge 34-35

Fiskbæk Å 2

Fiskbæk Å 2

Grødeskæringen forventes igangsat 15. august 2024.

Gudenåen 1

Gudenåen 1

Delstrækning 1 - Stoholm til Jordbro Mølle

 • 1. grødeskæring forventes at starte 4. juli og varer ca. 1 uge
 • Uge 31-33

Jordbro Å - delstrækning 1,1

Jordbro Å - delstrækning 1,1

Delstrækning 2 - Jordbro Mølle til Hjarbæk Fjord

 • 1. grødeskæring forventes at starter 4. juli og varer ca. 1 uge
 • Uge 31-33
 • Uge 36-37

Jordbro Å - delstrækning 2

Delstrækning 1 - Munklinde til Agerskov Dambrug

Som et forsøg gennemfører vi kun én grødeskæring. Det bliver udelukkende beskæring af kantvegetationen. Grødeskæringen gennemføres med en amfibiebåd.

Lav vandstand har givet udfordringer

Vi har de sidste år gennemført eller forsøgt at gennemføre 2 årlige grødeskæringer på strækningen. Men den første tidlige grødeskæring har på grund af lav vandstand givet os udfordringer med den almindelige grødeskæringsbåd. Med den gentagende lave vandstand tidligt på sommeren vurderer vi, at der ikke er et afvandingsbehov, som nødvendiggør en grødeskæring på det tidspunkt, hvor det udelukkende vil være beskæring af kantvegetationen. Grødeskæringen gennemføres med en amfibiebåd og ligesom i 2023.

 • Uge 36-37

Karup Å - delstrækning 1

Delstrækning 2 - Agerskov Dambrug til Karup Elværks Dambrug

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Den blev gennemført i perioden 1. juli til 10. juli
 • Uge 36-37

Karup Å - delstrækning 2

Delstrækning 3 - Karup Elværks Dambrug til Resenbro

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Den blev gennemført i perioden 9. juni til 5. juli. 
 • Uge 35-36

Karup Å - delstrækning 3,1

Karup Å - delstrækning 3,1

Delstrækning 4 - Sdr. Resen Bro til Trandum Bro

 • Ud fra hensyn til ørredbestanden i Karup Å, specielt den spæde ørredyngel, ønsker Karup Å Sammenslutningen (KÅS, sammenslutning af lodsejere og fiskeriforeninger ved Karup Å) i samarbejde med Herning, Holstebro og Viborg kommuner, forsøgsvist at suspendere den første af de to årlige grødeskæringer i Karup Å i 2024.
 • Uge 37-38

Karup Å - delstrækning 4,1

Karup Å - delstrækning 4,1

Delstrækning 5 - Trandum Bro til Skive Fjord

 • 1. grødeskæring forventes at startet 8. juli og vare ca. ugen ud. Pga. af sygdom hos entreprenør er grødeskæringsstart skubbet til 15. juli. 
  Er udskudt lidt endnu, grundet vandproblemer i Øster Landkanal v. Tastum Sø. Forventes startet slut uge 29 eller start uge 30.  
 • Uge 38-39-40: 2. grødeskæring forventes at starte med udlægning af flydespærringen ud i Skive Å. Derefter skærer vi åen, når vejrforholdene er gunstige – som er afhængig af vandstanden i fjorden.

Karup Å - delstrækning 5,1

Karup Å - delstrækning 5,1

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Den blev gennemført i perioden 1. juli til 5. juli
 • Uge 30-31
 • Uge 34-35

Nørre Å 1

Nørre Å 1

Delstrækning 1 - Gl. Simested til Sdr. Borup Bro

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Blev udført 11. - 19. juni.
 • Uge 31-33
 • Uge 37-39

Simested Å - delstrækning 1,1

Simested Å - delstrækning 1,1

Delstrækning 2 - Sdr. Borup til Hjarbæk Fjord

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Blev udført 11. - 19. juni.
 • Uge 31-33
 • Uge 37-39

Simested Å - delstrækning 2

 • 1. grødeskæring er afsluttet. Den blev gennemført i perioden 24. juni til 3. juli
 • Uge 34-35

Skal Å - strækning 1.1

Skal Å - strækning 1.1

Vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring

Vedligeholdelsen af vandløb skal sikre, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres over tid.

Derudover skal vandløbenes naturmæssige interesser varetages, og vedligeholdelsen skal blandt andet medvirke til at sikre målopfyldelse af vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).

Offentlige vandløb

Vi har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes efter de regulativmæssige bestemmelser for det enkelte vandløb.

Den normale vandløbsvedligeholdelse omfatter skæring og optag af grøde, fjernelse af aflejret materiale samt eventuelt beplantning og beskæring af vandløbsnær vegetation.

Private vandløb

I private vandløb har lodsejerne ansvaret for vandløbsvedligeholdelsen. Kommunen kan fastsætte bestemmelser for omfang og udførsel af vedligeholdelsen i private vandløb.

Vedligeholdelsen af private åbne vandløb omfatter blandt andet grødeskæring og oprensning af aflejret materiale som sand og slam.

Det er ikke tilladt at grave i vandløbets faste bund eller sider, da dette er en regulering og kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

I rørlagte vandløb omfatter vedligeholdelse rørspuling og rodskæring samt udskiftning af rør. Udskiftning til rør med samme diameter anses som vedligeholdelse og kræver ikke tilladelse. Udskiftning til rør med anden diameter betegnes som en regulering og kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Er du i tvivl om vedligeholdelsen af et privat vandløb, er du velkommen til at kontakte os.

Vandløbsregulativer

Læs om vandløbsregulativer.

Kontakt

Natur og Vand

87 87 55 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer