You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Socialt bedrageri

Har du mistanke om, at privatpersoner eller virksomheder snyder med sociale ydelser, kan du anmelde det til Viborg Kommune.

Har du mistanke om snyd, kan du hjælpe os med oplysninger

Hvis du har mistanke om, at nogen snyder med sociale ydelser, kan du melde det til Viborg Kommune. 

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysninger om for eksempel:

 • Snyd med sociale ydelser som kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, fleksydelse eller ledighedsydelse
 • Snyd som enlig forsørger
 • Proformaflytninger
 • Sort arbejde

Du kan være anonym

Du må gerne anmelde anonymt. Hvis du ikke laver en anonym anmeldelse, må du forvente, at dit navn bliver videregivet til den anmeldte person, såfremt den anmeldte person beder om aktindsigt.

Vær sikker i din sag

Du skal være ret sikker i din sag, når du laver en anmeldelse om socialt bedrageri. En uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over.

Hvis du med vilje afgiver forkerte oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.

Hvis du vil være anonym i din anmeldelse, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig. Viborg Kommune har pligt til at give den anmeldte alle oplysninger om anmeldelsen.

Du kan anmelde snyd med offentlige ydelser digitalt, i et brev eller i telefonen.

Hvis du anmelder digitalt eller pr. brev og vil være anonym

 • Undgå at oplyse, hvordan du kender den person, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’
 • Undgå at give kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.

Hvis du anmelder telefonisk og vil være anonym

 • Slå ’Skjult nummer’ til på din telefon, før du ringer
 • Undgå at indtaste dit CPR-nr., når du ringer op Viborg Kommune
 • Undgå at opgive dit navn, dine kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger
 • Undgå at fortælle, hvordan du kender den, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’

Ring til Kontrolgruppen på tlf. 87878737 eller 87878738 eller 87878739.

Du får ikke svar på anmeldelsen

Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, uanset om du er anonym eller ikke. Det skyldes, at du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende kommunens vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Du får derfor heller ikke besked om, hvad der sker videre i sagen.

Snyd med offentlige ydelser kan fx være, hvis en borger

 • modtager kontanthjælp eller sygedagpenge og samtidig arbejder
 • modtager en offentlig ydelse som udeboende, men reelt er hjemmeboende
 • modtager børnetilskud som enlig forsørger uden at være enlig
 • modtager folke- eller førtidspension som enlig, men reelt er samlevende
 • modtager folke- eller førtidspension i Danmark, men primært opholder sig eller bor i udlandet
 • modtager boligstøtte til en bolig, personen ikke selv bor i

Hvornår skal sort arbejde anmeldes til Skattestyrelsen?
Hvis en borger arbejder sort, men ikke modtager offentlig ydelse, skal du anmelde det til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på Skattestyrelsens vejledning om anonymitet.

Anmeld mistanke om sort arbejde til Skattestyrelsen.


Hvornår skal sort arbejde anmeldes til Viborg Kommune?
Hvis en borger arbejder sort og modtager offentlig ydelse, skal du anmelde det til Viborg Kommune. 

Anmeld mistanke om sort arbejde til Viborg Kommune.

Hovedreglen er, at man betragtes som værende reelt enlig, når man ikke lever i et ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold.

Ægteskabslignende forhold er for eksempel

 • Samliv på trods af forskellige adresser
 • Når parterne har samme bopæl
 • Når man har fælles/sammenblandet økonomi
 • Når parterne yder kontante bidrag til den fælles husførelse
 • Når parterne bidrager til den fælles praktiske husførelse
 • Når man helt eller delvis forsørges af den anden part