You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skoleelever med læse- og skrivevanskeligheder

Oplever du, at dit barn har vanskeligheder med at læse, skal du kontakte dit barns skole.

En del elever oplever læse- og skrivevanskeligheder.

Eleverne kan eksempelvis have svært ved at

  • Afkode og forstå tekster
  • Formulere sig 
  • Stave ord korrekt  

 

Hvordan får mit barn hjælp ved læse- og skrivevanskeligheder?  

Oplever du, at dit barn er i læse- og skrivevanskeligheder, skal du henvende dig til dit barns skole.  

Alle skoler har en læsevejleder og en ordblindevejleder med særlig viden om læsevanskeligheder, og de bliver inddraget efter behov.  

 

Dine rettigheder ved læse- og skrivevanskeligheder?  

Ved mistanke om ordblindhed benytter vi Den Nationale Ordblindetest.  

Du har retskrav på at få dit barn ordblindetesten én gang i barnets skoletid. Dit retskrav træder tidligst i kraft det forår, hvor dit barn går i 4. klasse.

Hvis ordblindetestens resultat viser ordblindhed, skal du og skolen i samarbejde lave en handleplan, der kompenserer dit barns vanskeligheder. 

Hvis ordblindetestens resultat ikke viser ordblindhed, skal du og skolen i samarbejde forsøge at finde ud af, hvorfor dit barn har læsevanskeligheder, og hvad I sammen kan gøre for at hjælpe barnet.

Viborg Kommunes Læsecenter 

Viborg Kommunes Læsecenter, der ligger på Houlkær Skole, er en del af skolernes tilbud til ordblinde elever.  

Læsecenteret tilbyder et særligt intensivt undervisningstilbud til ordblinde elever, hvor vi underviser i kompenserende og kvalificerende strategier. Forløbet foregår i tæt samarbejde med hjemskolen. Det er skolerne, der i samarbejde med dig som forælder, henviser eleverne til et ophold på Læsecenteret. 

Ordblindhed - Sammen kæmper vi for dine drømme