You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kommunal ungeindsats

Den kommunale ungeindsats omfatter alle unge mellem 15 og 30 år og skal bidrage til, at alle i aldersgruppen gennemfører en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad er den kommunale ungeindsats?

Ifølge lov om kommunal ungeindsats skal kommunen sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  I Viborg Kommune omfatter den kommunale ungeindsats alle unge mellem 15 og 30 år.

Samme lovgivning sætter et særligt fokus på unge, som har kontakt med flere afdelinger i kommunen, hvorfor et særligt tværfagligt samarbejde er etableret. Her sikres det, at den unge kun har én indgang til kommunen, der koordinerer indsatsen mellem de forskellige afdelinger.

Det tværfaglige samarbejde består af tre dele:

  • En ungeguide
  • Den fælles uddannelses- og jobplan
  • En koordinerende sagsbehandler

Tildeling af ungeguide

Alle unge mellem 15 og 30 år med en sag i flere afdelinger skal tilbydes en ungeguide. Tildelingen af ungeguide foregår på et tværgående koordineringsmøde (k-møde) eller via koordinerende ungevejleder Tina Munch Søndergaard (kontaktoplysninger nederst på siden).

Ungeguiden støtter den unge med udgangspunkt i den unges konkrete sociale og personlige udfordringer.

Ungeguiden vil typisk være en person, som den unge kender i forvejen. Det kan f.eks. være en lærer eller en socialrådgiver.

Den fælles uddannelses- og jobplan

Den fælles uddannelses- og jobplan er det redskab, der samler de aktuelle indsatser og tilbud den unge har i de forskellige afdelinger. Planen beskriver, hvordan den unge hjælpes videre i uddannelse eller job.

Den fælles uddannelses- og jobplan skal være sammenhængende, og den unge skal opleve, at der på tværs af de forskellige afdelinger arbejdes ud fra de samme målsætninger. Planen er grundlaget for ungeguidens indsats.

Koordinerende sagsbehandler

Den sagsbehandler, der har tilbudt og indstillet til tildeling af en ungeguide, er ansvarlig for udarbejdelse af den fælles uddannelses- og jobplan i samarbejde med den unge og evt. andre parter i sagen. Den koordinerende sagsbehandler følger løbende op på planen sammen med den unge, ungeguide og evt. andre parter i sagen.

Video: Den kommunale ungeindsats

Viborg Kommune giver særlig støtte til unge, der har udfordringer og har brug for hjælp til at komme i uddannelse og job. Det sker i den kommunale ungeindsats.

Kontakt

Tina Munch Søndergaard

Koordinerende ungevejleder

Tina understøtter den tværfaglige indsats for de unge og sikrer en koordineret indgang.

Tlf: 30 85 89 05