You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Mål, resultater og statistikker for uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen skal hjælpe og rådgive de unge med at træffe valg om uddannelse samt formidle samarbejdet mellem de unge og deres kontaktflader i forhold til uddannelse og job.

Vejlederansvar

Uddannelsesvejledningen har ansvaret for:

  • Vejledningen i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse
  • At være opsøgende i forhold til de unge under 18 år, der ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet aftalt med vejlederen
  • Unge 18-24 årige, der har opfyldt undervisningspligten, som ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, skal tilbydes vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Samarbejdspartnere

I arbejdet med at vejlede unge har Uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune et tæt samarbejde med:

  • Ungdomsuddannelserne
  • Sagsbehandlere
  • Erhvervslivet
  • Andre kommunale afdelinger
  • Øvrige UU’ere
  • Alle andre relevante samarbejdsparter

Måltal

Viborg Byråd har den 28. juni 2023 vedtaget mål for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2024-2025 for de elever, der forlader 9. og 10. klasserne.

Se Viborg Kommunes måltal og søgetal til ungdomsuddannelserne (pdf).

Kvalitetssikring

Viborg Kommunes Team Unge har udviklet et system til at sikre kvalitet i vejledningen. Systemet følges løbende af Team Unge, herunder uddannelsesvejlederne og opdateres årligt.

Målsætning fra kvalitet i vejledningen (pdf)

Kontakt

Uddannelsesvejledning

30 85 89 05
Prinsens Alle 5
8800 Viborg