You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dit barn lærer også uden for skolen

For at dit barn kan blive så dygtigt som muligt arbejder vi målrettet med Åben Skole, hvor vi sammen med det lokale samarbejdspartnere laver spændende undervisning. Vi kalder det Fælles Fundament - Danmarks Bedste Åbne Skole.

Flere veje til læring

Samarbejdet med samfundet udenfor skolen er med til at give dit barn en vekslende undervisning. Samtidig lærer dit barn at se sammenhænge mellem skolens fag og hverdagen uden for skolen. Alt sammen for at give dit barn en god og varieret skoledag, som gør dit barn så dygtig som muligt. 

Der er rigtig mange måder at lære på i Åben Skole. Det kan fx være 

 • På dit barn skole, når bedstefar kommer og fortæller om gamle dage
 • Besøg på den lokale virksomhed
 • Konkrete værktøjer til inspirerende undervisning 

Fælles Fundament

I Viborg Kommune arbejder vi ud fra et fælles fundment, der betyder, at elever i folkeskolen i løbet af deres deres skoletid kommer igennem forskellige obligatoriske forløb og tilvalgsforløb som en del af Åben Skole.

Forløbene er inden for følgende temaer: 

 • Historie og kulturarv
 • Bæredygtighed og naturvidenskab   
 • Visuel kreativitet 
 • Erhvervsliv   
 • Kulturliv   
 • Foreningsliv   

De obligatoriske forløb tager afsæt i de Fælles Mål for folkeskolens fag og emner. 

 

0.-3. klasse

I indskolingen besøger alle elever fx Naturvidenskabernes Hus, hvor de lærer at programmere. De har også undervisning på Naturskolen med en naturvejleder, ligesom de får besøg af en kunstner i samarbejde med Kultursskolen, der underviser i enten billedkunst, musik/kor eller scenekunst og dans. Eleverne besøger også hvert år en lokal idrætsforening og får kendskab til forskellige sportsgrene.

4.-6. klasse

På mellemtrinnet besøger eleverne kulturinstitutioner, som fx Skovgaard Museet, Viborg Museet og andre. De har undervisningsforløb i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og besøger vores lokale kulturarv.

7.-9. klasse 

I Udskolingen besøger eleverne Energimuseet, hvor de lærer om energirigtig energiforsyning. De arbejder også med visuelle udtryksformer i samarbejde med fx Unesco Creative City, ligesom de skal besøge en virksomhed.

KLC-Viborg 

På klc-hjemmesiden findes alle de åben skole-tilbud, som er tilgængelig for kommunens undervisere.

Vi vil gerne give dit barn en varieret skoledag, som også viser livet uden for skolen. Det gør vi blandt andet, når vi gennem Åben Skole tilbyder alle elever at besøge 

 • Virksomheder 
 • Kulturinstitutioner
 • Foreninger
 • Uddannelsesinstitutioner  

I Viborg Kommune har vi en transportpulje. Transportpuljen sikrer at alle elever møder virksomheder, kulturinstitutioner mv. i hele kommunen.