You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Høringssvar om Fremtidens Skole

Her finder du alle høringssvar, der er indgivet i forbindelse Fremtidens Skole.

Underskrifter vedrørende Sammenlægning af Bøgeskovskolen og Egeskovskolen

I forbindelse med høringen om sammenlægning af Bøgeskovskolen og Egeskovskolen, modtog Viborg Kommune 853 underskrifter for bevarelse af to skoledistrikter i Bjerringbro. I materialet fra underskriftsindsamlingen indgår også 240 kommentarer.

Viborg Kommune har tage materialet med i den politiske behandling af sagen om Bøgeskovskolen og Egeskovskolen.

Materialet ligger ikke tilgængeligt på Viborg Kommunes hjemmeside, da den juridiske vurdering er, at kommunen ikke har lovhjemmel til at offentliggøre kommentarerne, navne, adresser og lignende persondata på underskriverne ud fra det materiale, der er modtaget.

Dialogmøde om skolestruktur i Bjerringbro 17. december 2020

Se eller gense dialogmødet om skolestruktur i Bjerringbro.

Spørgsmål fra dialogmøde om skolestruktur i Bjerringbro

Under Børne og Ungdomsudvalgets dialogmødet den 17. december 2020 om skolestruktur i Bjerringbro, blev der indsendt en række spørgsmål og synspunkter.

Klik her og se materialet, der blev indsendt under dialogmødet.