You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny Stoholm Skole

Viborg Byråd har afsat 120 mio. kr. til at bygge en ny Stoholm Skole placeret i forbindelse med Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. februar 2021 (sag nr. 5) kommissorium for byggeprojektet.

Se kommissoriet, der beskriver rammerne for projektet, projektorganiseringen, m.v.

Workshop om by- og skoleliv i Stoholm

Den 14. september har du mulighed for at deltage i workshoppen, hvor vi samler idéer til, hvordan vi kan skabe synergi mellem byliv, byens uderum og den nye Stoholm Skole.

Mødet foregår på Stoholm Kultur- og Fritidscenter tirsdag den 14. september kl. 16-18. Tilmeld dig via linket senest fredag den 10. september. 

Mødet er for alle borgere, foreninger og andre, som har lyst til at bidrage med idéer til visionen for den nye Stoholm Skole.

Om processen

Den nye skole forventes at stå klar til skolestarten i august 2025. Helt overordnet skal der ske følgende:

  1. August- december 2021: Visionsproces
  2. Januar-august 2022: Udbud og valg af totalrådgiver
  3. August 2022 – april 2023: Skolen tegnes og projekteres
  4. Maj 2023 – december 2023: Licitation
  5. Januar 2024 - juni 2025: Byggeri
  6. Juni 2025 - august 2025: Indflytning og ibrugtagning

1: Visionsproces

Visionsprocessen sker i perioden august til december 2021. I denne fase inviteres lokalsamfundet i Stoholm til at bidrage med deres idéer og tanker om den nye skole, herunder hvordan det lokale liv skal udfolde sig i og omkring skolen og i samspil med foreningslivet og Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Sideløbende involveres elever, forældre og lærere i en visionsproces, hvor de skal give deres input til, hvordan skolebyggeriet skal kunne understøtte pædagogiske læringsprocesser, trivsel og bevægelse o.a.

Visionen for den nye skole udgør herefter det indholdsmæssige grundlag i udbudsmaterialet, som arkitektfirmaer, der ønsker at byde på projektet, skal indtænke og forsøge at realisere.

I procesplanen for visionsprocessen kan du se, hvilke workshops der afholdes.

Digitalt infomøde

Tirsdag den 7. september blev der afholdt informationsmøde om visionsprocessen for den nye Stoholm Skole.

Se præsentationen fra informationsmødet her.