You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gratis skolebuskørsel

Dit barn vil automatisk blive tilbudt kørsel til skole, hvis barnet opfylder kriterierne for skolebuskørsel. Det er skolesekretæren på dit barns skole, som kontakter jer, hvis dit barn er berettiget.

Skolebuskørsel i Viborg Kommune sker primært på såkaldte lukkede skoleruter. Det betyder, at det kun er elever, som er visiteret til bustransport, der har ret til at køre med skolebussen. 

Dit barn er berettiget til gratis skolebuskørsel, hvis det opfylder mindst en af følgende betingelser: 

  • Afstanden mellem jeres hjem og skolen er over: 
    • 2,5 km (0.- 3. klassetrin) 
    • 6 km (4.-6. klassetrin)  
    • 7 km (7.-9. Klassetrin) 
    • 9 km (10. Klassetrin) 
  • Skolevejen er erklæret trafikfarlig 

Dit barn er kun berettiget til gratis kørsel til den skole, der ligger i skoledistriktet, hvor I har folkeregister-adresse.

 

Særligt for 10. klasse

På 10. klassetrin er dit barn berettiget til et gratis buskort, hvis afstanden til den valgte skole er mere end 9 km. Dette gælder også, selvom skolen ligger uden for skoledistriktet, I bor i.   

Hvordan søger jeg om skolebuskørsel til mit barn?

Skolesekretæren på dit barns skole kontakter dig, hvis dit barn er berettiget til kørsel og informerer dig om, hvordan du søger skolebuskørsel. 

 

Hvornår får jeg besked om ændringer i busruten?

Du vil få besked fra skolesekretæren på din skole, hvis ruterne ændres.