You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gratis skolebuskørsel

I Viborg Kommune er kørsel med skolebusser gratis for alle borgere. Læs mere om, hvordan vi planlægger ruter, tilmeld dig SMS-service og få besked, når skolebussen er forsinket eller se oversigten over trafikfarlige skoleveje i kommunen.

Kriterier for skolebuskørsel

Til hvert skoleår planlægges kørsel med skolebus for de elever i folkeskolen, der er kørselsberettiget. Benytter dit barn sig af anden skole end distriktsskolen, skal I selv sørge for kørsel. Planlægningen af skolebus udføres af Viborg Kommune i samarbejde med skolesekretærer og vognmænd.

Er skolevejen for lang eller trafikfarlig, planlægger vi transport for dit barn til distriktsskolen, hvor I har folkeregisteradresse. Barnet vil automatisk blive tilbudt kørsel, hvis følgende betingelser opfyldes:

Skolevejen er erklæret trafikfarlig og/eller afstanden til skole er længere end:

  • 2,5 km for 0. – 3. klassetrin
  • 6 km for 4. – 6. klassetrin
  • 7 km for 7. – 9. klassetrin
  • 9 km for 10. klassetrin

Barnet må have følgende afstand til nærmeste opsamlingssted:

  • 1,25 km for 0. – 3. klassetrin
  • 3 km for 4. – 6. klassetrin
  • 3,5 km for 7. – 9. klassetrin
  • 4,5 km for 10. klassetrin

Den sikreste vej til skole er ikke altid den korteste. Som forældre har du ansvaret for at sikre, at dit barn lærer skolevejen og færdselsreglerne at kende, så barnet færdes korrekt og sikkert i trafikken.

Elever i 10. klasse i Viborg Kommune er berettiget til et gratis buskort, hvis afstanden til den valgte skole er mere end 9 km og inden for kommunegrænsen. Buskortet bestilles og udleveres af skolesekretæren.

Ruteplanlægning

Barnets klassetrin, afstand til skole og trafikfarlige skoleveje vurderes hvert år. Skolesekretæren tager kontakt til de forældre, hvis barn er kørselsberettiget.

Vi bestræber os efter, at de elever, der skal først med bussen om morgenen, også er de første, som skal af bussen om eftermiddagen. Dette kræver, at ruten kan vendes, hvilket ikke altid er tilfældet. Ruterne planlægges så korte som muligt, og dit barn må maksimalt have 60 minutters transport til/fra skole.

Vi forsøger at planlægge ruterne, så dit barn står på/af bussen i den rigtige side af vejen, hvis den er erklæret trafikfarlig. I tilfælde af at dette ikke er muligt, følges barnet over vejen af buschaufføren.

Nogle elever vil blive henvist til kollektive ruter – dette vurderes af Viborg Kommune.

Eleverne vil få tildelt et buskort af skolesekretæren inden skolestart.

Kontakt

Iben Lund Pedersen

Specialist

Tlf: 87 87 10 21

Kristine Hedegaard

Assistent

Tlf: 87 87 10 23