You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gratis skolebuskørsel

Dit barn vil automatisk blive tilbudt kørsel til skole, hvis barnet opfylder kriterierne for skolebuskørsel. Det er skolesekretæren på dit barns skole, som kontakter jer, hvis dit barn er berettiget.

Planlægningen af skolebusruter i Viborg Kommune sker i samarbejde med Midttrafik. Kørselsberettede elever, der bliver henvist til Midttrafiks busruter, får et buskort af sekretæren på elevens skole. 

For børn, der bor uden for Midttrafiks ruter, bliver der tilrettelagt skolebusruter. Disse ruter kan alle borgere benytte, hvis der er plads i bussen, og de kan benytte de eksisterende stoppesteder. Ruter og stoppesteder tilrettelægges efter de kørselsberettigede elever. 

Dit barn er berettiget til gratis skolebuskørsel, hvis det opfylder mindst en af følgende betingelser: 

  • Afstanden mellem jeres hjem og skolen er over: 
    • 2,5 km (0.- 3. klassetrin) 
    • 6 km (4.-6. klassetrin)  
    • 7 km (7.-9. Klassetrin) 
    • 9 km (10. Klassetrin) 
  • Skolevejen er erklæret trafikfarlig 

Dit barn er kun berettiget til gratis kørsel til den skole, der ligger i skoledistriktet, hvor I har folkeregister-adresse.

 

Særligt for 10. klasse

På 10. klassetrin er dit barn berettiget til et gratis buskort, hvis afstanden til den valgte skole er mere end 9 km. Dette gælder kun for Viborg Kommunes egne skoler.

Hvordan søger jeg om skolebuskørsel til mit barn?

Skolesekretæren på dit barns skole kontakter dig, hvis dit barn er berettiget til kørsel og informerer dig om, hvordan du søger skolebuskørsel. 

 

Vi planlægger ruterne efter de kørselsberettigede elever. Hvis dit barn bliver sat af på en trafikfarlig vej, så planlægger vi ruten sådan, at dit barn står af på den rigtige side af vejen for at undgå, at dit barn skal krydse vejen.

Vi bestræber os på, at ruten bliver så kort som muligt, og at dit barn ikke har mere end 60 minutters køretid. Vi forsøger at planlægge ruterne sådan, at det ikke er de samme elever, der står først på om morgenen, der også ligger sidst på ruten om eftermiddagen. Det kræver dog, at ruten kan vendes, og dit barn forsat kan stå af i den rigtige side af vejen.

Du vil få besked fra skolesekretæren på din skole, hvis ruterne ændres.

Dit barn må have op til 60 minutters transporttid fra bussen starter, til dit barn står af.

Dit barn har ikke ret til skolebuskørsel, hvis I vælger en anden skole end distriktsskolen. Dit barn må dog godt benytte sig af en af de åbne skolebusruter, så længe dit barn benytter de nuværende stop, og der er plads i bussen.

Vi planlægger kun skolebuskørsel fra folkeregisteradressen. Hvis dit barn opholder sig lige meget hos begge forældre – og I bor i skoledistriktet – kan I ved skoleårets start vælge, hvilken adresse der skal køres fra og til.

I skal som udgangspunkt ikke give besked med mindre, det drejer sig om en længere periode.

I kan tilmelde dig en sms ordning her, og så får I besked, hvis bussen er væsentlig forsinket eller aflyst.

Ja, alle må gratis benytte skolebusserne, der er tilrettelagt af Viborg Kommune, hvis der er plads i bussen, og man kan benytte de planlagte stoppesteder.

Hvis dit barn kører med skolebussen, som er tilrettelagt af Viborg Kommune, må det gerne tage en kammerat med i bussen, hvis der er plads. Benytter dit barn Midttrafiks offentlige ruter, så skal der købes billet til kammeraten.

Ja, hvis bussen er indregistreret til det - dette fremgår i bussen.

Hvis der er seler i bussen, skal dit barn anvende selen.

Nej, dit barn må ikke få en cyklen/løbehjul med.

Dit barn skal kun have et buskort, hvis det skal køre med Midttrafiks offentlige ruter.

Kontakt chaufføren, hvis der er glemt noget i bussen.

Har du spørgsmål vedrørende skolebuskørsel, kan du kontakte sekretæren på dit barns skole.