You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kørsel til skole ved sygdom og skade

Du kan søge om midlertidig kørsel til skole eller uddannelse, hvis du er syg eller kommet til skade.

Kørsel til grundskole - 0. - 10. klasse

Kontakt sekretæren på dit barns skole, som afgør, om dit barn kan blive kørt i forbindelse med sygdom og skade.

Kørsel til uddannelse (udover grundskole)

Hvis du ønsker kørsel til din uddannelse på grund af sygdom eller skade, skal du søge via et elektronisk skema.

Lægeerklæring - som du selv skal betale - skal vedhæftes.

Frist for ansøgning er kl. 12.00 sidste hverdag før kørslen.

Hvis du ikke kan nå at ansøge om kørsel til den første dag, kan du selv bestille en taxa. For at få refunderet kørslen, er det et krav, at du opfylder betingelserne og uploader en kvittering for kørslen sammen med din ansøgning.

Betingelser for kørsel til din uddannelse

Du er syg eller du er kommet til skade.

Til disse uddannelser kan du søge:

  • Gymnasiale uddannelser.
  • Erhvervsuddannelser.
  • Unge under 25 år, der deltager i afsøgningsforløb.
  • Forberedende grunduddannelse.
  • Fodterapeuter.
  • Almen voksenuddannelse samt realkompetenceanerkendelse i forhold til fag i almen voksenuddannelse, uddannelsen til hf-eksamen og uddannelsen til almen studentereksamen.
  • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Ansøgningsskema til kørsel til uddannelse (udover grundskole)

Kontakt - ved kørsel til uddannelse (udover grundskole)

Jane Krogh Jensen - 87 87 50 14 - teknik-miljoe@viborg.dk