You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dit barn lærer også uden for skolen

For at dit barn kan blive så dygtigt som muligt arbejder vi målrettet med Åben Skole, hvor vi sammen med det lokale samarbejdspartnere laver spændende undervisning.

Vi vil gerne give dit barn en varieret undervisning, som også viser livet udenfor skolen. Det gør vi blandt andet, når vi gennem Åben Skole tilbyder alle elever at besøge 

  • Virksomheder 
  • Kulturinstitutioner
  • Foreninger
  • Uddannelsesinstitutioner  

Bor samarbejdspartnerne længere væk, betaler kommunen for transporten. 

Flere veje til læring

Samarbejdet med samfundet udenfor skolen er med til at give dit barn en vekslende undervisning. Samtidig lærer dit barn at se sammenhænge mellem skolens fag og hverdagen uden for skolen.  Alt sammen for at give dit barn en god og varieret skoledag, som gør dit barn så dygtig som muligt. 

Der er rigtig mange måder at lære på i Åben Skole. Det kan fx være 

  • På dit barn skole, når bedstefar kommer og fortæller om gamle dage
  • Besøg på den lokale virksomhed
  • Konkrete værktøjer til inspirerende undervisning