You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

STU Viborg

STU er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Her støtter vi de unge i udviklingen af deres faglige, personlige og sociale kompetencer gennem undervisning, praktisk træning og praktikophold.

Målgruppen på STU i Viborg

Den særligt tilrettelagte uddannelse er for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Kriterierne for at tage en STU-uddannelse er, at du skal have opfyldt din undervisningspligt - typisk efter afslutningen af folkeskolen. Du skal være mellem 16 og 25 år for at starte.

Ønsker du at tage en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

STU Viborg henvender bl.a. til unge med:

  • Svært bevægelseshandicap
  • Multihandicap
  • Autisme
  • ADHD
  • Psykiske lidelser
  • Udviklingshæmning
  • Hjerneskade>

Muligheder for udvikling

Kendetegnet for STU Viborg er, at vi tror på de unges muligheder for udvikling. Vi er nysgerrige på at lære de unge at kende, så vi kan få kendskab til deres ressourcer og mestringsstrategier og få dem i spil, så nederlag vendes til succeser. STU Viborg ønsker at styrke de unge i overgangen fra ung til voksen.

Hvordan kommer jeg i gang?

For at komme i gang med en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i kommunen.

Du kan ringe til uddannelsesvejledningen på telefon 87 87 44 44. Hvis du bor i en anden kommune end Viborg, kan du finde din uddannelsesvejleder på hjemmesiden Min vejleder.

Kontakt

STU Viborg

87 87 74 00
Klostermarken 16
8800 Viborg

Leder

Åbningstider

Inga Sjøgren

Mandag - torsdag

07.00 - 16.00

24 94 13 50

Fredag

07.00 - 15.00

ihan@viborg.dk