You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Har du behov for en ældre-, pleje- eller demensbolig, kan Visitation Sundhed og Omsorg hjælpe dig med at søge om en bolig, der passer netop dine behov.

Der er flere måder at søge om bolig på:

  • Brug selvbetjeningsboksen nederst på denne side.
  • Send en digital ansøgning til sikkervisi@viborg.dk fra enten borger.dk eller e-boks. 
  • Kontakt Visitation Sundhed og Omsorg
  • Send en ansøgning til Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, find en printvenlig version her:

Ansøgningsskema til plejebolig

Ansøgningsskema til ældre- og handicapvenlig bolig

 

Din ansøgning vil blive behandlet ved en visitationssamtale, som oftest vil foregå i din nuværende bolig, hvor der foretages en vurdering af dine behov.

Hvis du har ansøgt om en bolig, vil dine behov blive vurderet af en visitator. Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en bolig. Når du er berettiget til en bolig, optages du på venteliste.

Ventetid

Søger du bredt i Viborg Kommune, har du krav på tilbud om bolig indenfor 2 måneder. Du vil her blive tilbudt en af de boliger, der er ledige i den givne periode.

Hvis du ikke ønsker at søge bredt, men ønsker at bo i et bestemt område eller i et bestemt byggeri, må du derfor være indstillet på en længere ventetid.

Det er lovbestemt, at tildelingen af en bolig sker efter behov. Det vil sige, at ventetiden kan være kortere eller længere alt efter ansøgerens helbredstilstand. Hvis f.eks. behovet for en bolig er stort, får ansøgeren hurtigt en bolig.

Hvis ansøgeren er på en midlertidig plads eller er sygehusindlagt og ikke kan udskrives til sin egen bolig, har ansøgeren højeste prioritet til en bolig.

Der holdes boligmøder hver anden uge om fordeling af de ledige boliger.

Boligadministrationen kan kontaktes på hverdage kl. 09.00 - 12.00 for nærmere oplysning om venteliste på tlf. 87 87 61 14.

Anden kommune

Ønsker du at søge om at komme på venteliste til en bolig i en anden kommune, er det også en mulighed. Her skal både bopælskommunen og tilflytningskommunen godkende, at du er i målgruppen til at komme i betragtning til en bolig.

Alle borgere, som står på venteliste til en given bolig, bliver taget med i vurderingen, hver gang en bolig er ledig.

Den borger, som på det aktuelle tidspunkt har størst behov, får tildelt den ledige bolig.

Borgere, der har ophold på midlertidig plads og som har meget svært ved at klare sig i eget hjem med hjælp, vil altid have høj prioritet.

Tilbud om bolig

Får du tilbudt en bolig, vil du blive kontaktet af personalet fra det Pleje- og Omsorgscenter, hvor den ledige bolig er. Her vil du få generel information om boligen og indflytning. Her vil du også kunne aftale et tidspunkt for fremvisning af boligen

Du skal melde tilbage til Pleje- og Omsorgscenteret,  om du ønsker den tildelte bolig. Vi vil gerne, at du meddeler dette hurtigst muligt, dog senest 5 dage efter tilbuddet.

Orientering omkring husleje, indskud, lejekontrakt m.v. fås ved henvendelse til boligadministrationen på tlf. 87 87 61 14 på hverdage mellem kl. 09.00 - 12.00.

Accepterer du boligtilbuddet, modtager du en huslejekontrakt. Selve indflytningen aftaler du med Pleje- og Omsorgscenteret.

Afvisning af tilbud om bolig

Du har lov til at sige nej tak til en anvist bolig. Det betyder dog, at lovens garantiordning om tildeling af bolig indenfor 2 måneder i givet fald vil bortfalde.

Hvis du siger nej tak til den anviste bolig og er på et midlertidig ophold på en midlertidig plads, vil du skulle hjem i din egen bolig, mens du venter på et andet boligtilbud.

Selv om du har sagt ja til en anvist bolig, kan du ønske at forblive på ventelisten. Du kan således få tilbudt boliger fra de steder, hvor du ønsker at bo.

Alle borgere, som står på venteliste til en given bolig, bliver taget med i vurderingen, hver gang en bolig er ledig.

Den borger, som på det aktuelle tidspunkt har størst behov, får tildelt den ledige bolig. Der vil blive lagt vægt på, hvor vanskelligt det er for borgeren at være i sit eget hjem.

Tilbud om bolig

Du modtager et brev med oplysninger om den tilbudte ældrebolig. Her vil du få generel information om boligen. I brevet er også angivet, hvem du skal kontakte for at aftale et tidspunkt for fremvisning af boligen.

Du skal melde tilbage til boligrådgiveren, om du ønsker den tildelte bolig. Vi vil gerne, at du meddeler dette hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter tilbuddet.

Accepterer du boligtilbuddet, modtager du en huslejekontrakt.

Afvisning af tilbud om bolig

Hvis du siger nej tak til den anviste bolig, og er på et midlertidig ophold på en midlertidig plads, vil du skulle hjem i din egen bolig, mens du venter på et andet boligtilbud.

Selv om du har sagt ja til en anvist bolig, kan du ønske at forblive på ventelisten. Du kan således få tilbudt boliger fra de steder, hvor du ønsker at bo.

Selvbetjening

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontakt

87 87 61 00

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.

Kontaktformular

Du kan bruge kontaktformularen til simple spørgsmål til Visitationen.

Du bliver kontaktet inden for 2 hverdage. Ring altid ved akutte henvendelser.