You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Demensboliger

Viborg Kommune har en række specialiserede plejeboliger til plejekrævende borgere med særlige behov. Specialiserede plejeboliger kan f.eks. være for plejekrævende borgere med en demensdiagnose.

Hvem kan visiteres til en demensbolig?

  • Borgere, der opfylder de almindelige kriterier for at blive visiteret til en plejebolig
  • Borgere, der på baggrund af en udredning, er diagnosticeret som demente
  • Borgere, der fremtræder med tydelige demenssymptomer og som enten ikke kan eller ønsker at medvirke til udredning
  • Borgere med middelsvær til svær demens der har en adfærd, som giver behov for personale med særlig indsigt i plejen og pædagogiske indsatser over for borgere med demens
  • Borgere med behov for en særlig demensvenlig boligindretning, f.eks. særlige forhold omkring døre eller stimuli-fattigt miljø

Hvad er formålet med indsatsen?

Boligen skal give mulighed for nærhed, tryghed og overskuelighed for borgeren. Boligen skal gøre det muligt, at borgeren kan modtage nødvendig pleje og omsorg døgnet igennem.

Selvbetjening

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontakt

87 87 61 00

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.

Kontaktformular

Du kan bruge kontaktformularen til simple spørgsmål til Visitationen.

Du bliver kontaktet inden for 2 hverdage. Ring altid ved akutte henvendelser.