You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Se vores tilbud om plejeboliger, hvor vi samarbejder med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet. På plejecentrene gør vi det gennem dialog, afstemning af mål og forventninger og en individuel tilpasning af indsatsen.

Pleje- og Omsorgscenter Banebo
Banebo
Banebo ligger centralt i Viborg i den nye bydel Banebyen og rummer i alt 100 boliger, hvoraf de 4 er ældreboliger.
Pleje- og Omsorgscenter Birkegården
Birkegården
Birkegården ligger i det dejlige Stoholm, nordvest for Viborg og rummer i alt 28 boliger fordelt på 2 etager.
Blichergården
Blichergården er beliggende centralt i Viborg og rummer i alt 62 boliger, hvoraf de 12 er for borgere med demens.
Højvangen
Højvangen er beliggende i udkanten af Ørum, øst for Viborg og består af 22 lejligheder samt 3 aflastningsboliger.
Kildedalcentret
Kildedalcentret ligger i Skals ca. 12 km nord for Viborg og rummer 12 plejeboliger og 3 aflastningsboliger.
Kildehaven facade
Kildehaven
Kildehaven ligger i det østlige Viborg og rummer 40 plejeboliger, 6 boliger til ægtepar og 14 lejligheder til demente.
Liselund
Liselund er et demenscenter, der ligger i udkanten af Viborg by og rummer i alt 60 boliger.
Møllehuset
Møllehuset er centralt placeret i centrum af Viborg og rummer i alt 16 boliger fordelt på 3 etager.
Pensionistgården
Pensionistgården ligger i Vammen, 15 km fra Viborg og rummer 8 demensboliger, 12 plejeboliger og 2 midlertidige pladser.
Sjørup
Sjørup Ældrecenter ligger 20 km vest for Viborg og har 30 plejeboliger fordelt på 2 plejeboligafsnit og et demensafsnit.
Skovgården
Skovgården er beliggende i Viborg midtby og rummer 18 lejligheder fordelt på 2 etager.
Skovvænget indgang
Skovvænget
Skovvænget er beliggende i Bjerringbro tæt ved både by og dejlig natur og rummer i alt 99 boliger.
Toftegården indgang
Toftegården
Toftegården ligger i Møldrup 20 km nord for Viborg og har 16 plejeboliger, 11 demensboliger og 2 midlertidige pladser.
Åbrinken indgang
Åbrinken
Åbrinken er beliggende i Karup på kanten af den naturskønne Karup Å og rummer i alt 35 boliger, fordelt på 3 afdelinger.
Friplejehjem
Har du behov for en pleje- eller demensbolig, har du frit valg mellem friplejehjem og de kommunale tilbud.

Bruger- og pårørenderåd

Alle kommunale plejecentre i Viborg Kommune har et bruger- og pårørenderåd. Formålet med rådene er at styrke dialogen mellem brugere/pårørende og kommunen.

Bruger- og pårørenderådene skal repræsentere beboernes og de pårørendes interesser. Det skal være et forum for dialog om, hvordan hverdagen skal tilrettelægges for de beboere på plejecentrene, der modtager kommunale serviceydelser.

Selvbetjening

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.