You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Har du en fysisk funktionsnedsættelse og behov for bostøtte eller en bolig med støtte, har Viborg Kommune en række boliger og tilbud, som kan matche dit behov for hjælp i dagligdagen.

Bostøtte Viborg og Bjerringbro
Bostøtten tilbyder støtte og vejledning til borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Stadionkollegiets facade
Stadionkollegiet
Stadionkollegiet er et botilbud beliggende i Viborg for unge mellem 18-35 år med primært autismediagnoser.
Tårnlys facade
Tårnly
Ungdomskollegiet Tårnly er et døgndækket midlertidigt botilbud i Hald Ege for unge med psykiske funktionsnedsættelser.
Asmild Tofts facade
Asmild Toft
Asmild Toft er et bofællesskab for voksne med udviklingshandicap i alderen 18-30 år og med en betydelig funktionsevne.
Kærsangervej 68 facade
Kærsangervej
Bofællesskaberne Kærsangervej er beliggende i Viborg og er for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Albo
Albo er et bofællesskab beliggende i Bjerringbro for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Merkurvejs facade
Merkurvej 12
Merkurvej 12 er et bofællesskab beliggende i Viborg for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Safranvejs facade
Safranvej
Safranvej er et bofællesskab beliggende i Viborg for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Vesterbrogades facade
Vesterbrogade
Vesterbrogade er et bofællesskab beliggende i Viborg centrum for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Åvang
Åvang er et bofællesskab beliggende i Stoholm for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Solvænget
Solvænget er et bofællesskab beliggende i Frederiks for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Skaglens facade
Skaglen
Skaglen er et bofællesskab beliggende i Viborg for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.
Kærsangervej 252 facade
Kærsangervej 252
Kærsangervej 252 er et døgndækket botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere med dom og andre problemstillinger.
Egehøj
Egehøj er et døgndækket botilbud i Bjerringbro for borgere over 18 år med fysisk og psykisk udviklingshandicap.
Gudenåvej
Gudenåvej er et døgndækket botilbud i Bjerringbro for borgere over 18 år med fysisk og psykisk udviklingshandicap.
Fynbohus' facade
Fynbohus
Fynbohus er et døgndækket botilbud beliggende i Vammen for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.
Katrinehavens facade
Katrinehaven
Katrinehaven er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.
Borger- og pårørenderåd handicap
I Viborg Kommune er det centralt at have et godt og tæt samarbejde med borgere og pårørende.