You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bofællesskabet Åvang

Åvang er et bofællesskab beliggende i Stoholm for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.

Om Åvang

Bofællesskabet Åvang er beliggende i Stoholm centrum med gode bus- og togforbindelser til Viborg og Skive.

Antal pladser

Åvang består af 6 lejligheder samt en fælles lejlighed med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Fra bofællesskabet Åvang ydes der bostøtte i eget hjem. 

Åvangs fokus

Vi lægger vægt på at den enkelte beboer sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov. Vi har endvidere fokus på at give beboerne omsorg og tryghed i dagligdagen, ligesom der lægges vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende.  

Socialt samvær vægtes højt både i og uden for bofællesskabet, hvor også sundhed er i fokus.

Støtte i dagligdagen

I bofællesskabet Åvang tilbydes støtte og vejledning til praktiske gøremål, samt til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Med fokus på den enkelte, tilbydes:

  • Støtte og vejledning til struktur på hverdagen, rengøring, personlig pleje, indkøb, tøjvask, samtaler, post og økonomi
  • Støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fælles madlavning og spisning samt socialt samvær
  • Vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud
  • Støtte til fritids- og kulturliv
Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Bofællesskabet Åvang

87 87 73 73
Stadionvej 24
7850 Stoholm

Afdelingsleder Birgith Langballe

87 87 73 74

bil@viborg.dk