You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bofællesskabet Asmild Toft

Asmild Toft er et bofællesskab beliggende i udkanten af Viborg for voksne med udviklingshandicap i alderen 18-30 år og med en betydelig funktionsevne.

Om Asmild Toft

Bofællesskabet Asmild Toft er placeret i et boligkvarter ca. 5 km. fra Viborg centrum med gåafstand til bybus og indkøbsmuligheder. 

Antal pladser

Bofællesskabet består af 12 selvstændige boliger samt et fælleshus med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Asmild Tofts fokus

Vi fokuserer på at støtte og guide borgerne til størst mulig selvstændighed. Brugerindflydelse og respekt for den enkeltes egne ønsker tillægges stor vægt. Desuden vægter vi højt, at den enkelte borger bibeholder sit netværk, både uden for som inden for bofællesskabet. 

Støtte i dagligdagen

I bofællesskabet Asmild Toft tilbydes støtte til hverdagens daglige opgaver og gøremål samt støtte og træning i socialt samvær.

Som udgangspunkt er borgerne beskæftiget i dagtimerne i form af f.eks. uddannelse, arbejde eller beskyttet beskæftigelse, hvilket betyder, at den primære støtte består af guidning i:  

  • Morgenrutiner
  • Planlægning af dagen
  • Indkøb 
  • Opgaver i hjemmet, f.eks. tøjvask og rengøring

Formålet med borger- og pårørenderådene er at give mulighed for at repræsentere borgernes interesser og at styrke det generelle samarbejde i forhold til tilbuddene på handicapområdet. Det kan eksempelvis ske ved, at rådene medvirker til at tilrettelægge aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud. 

Her finder du de seneste referater fra borger- og pårørenderådet.

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Bofællesskabet Asmild Toft

41 71 94 11
Asmild Toft 17
8800 Viborg

Afdelingsleder Linda Nørgaard

24 85 55 23

ln5@viborg.dk