You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bostøtte Viborg og Bjerringbro

Bostøtten tilbyder støtte og vejledning til borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, senhjerneskade, autisme eller sociale forhold, der påvirker funktionsevnen.

Bostøtten har til huse i Bjerringbro og Viborg og dækker lokalområderne omkring de to byer, samt den nordlige del af kommunen.

Støtte i eget hjem

Bostøtten tilbyder støtte og vejledning i eget hjem alle ugens dage til f.eks.:

  • Struktur på hverdagen, herunder guidning til rengøring, indkøb og tøjvask, post, økonomi og kontakt til diverse instanser
  • Fælles aktiviteter som f.eks. fællesspisning, socialt samvær med TV, samtaler, avislæsning, spil m.v.
  • Vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud
  • Fritids- og kulturliv

Bostøttens fokus

Bostøtten tager udgangspunkt i det støttebehov, du har. Det er vigtigt, at du oplever at have medindflydelse på egen hverdag, og der lægges stor vægt på, at du er i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for dine egne ønsker og behov.

Bostøtte i Viborg Kommune

Animationsfilm om bostøtte i Viborg Kommune

Kontakt

Bostøtte Handicap Viborg

22 27 81 59
Banegårdspladsen 4, 1. sal
8800 Viborg

Afdelingsleder Susanne Andreasen

40 88 86 68

sa3@viborg.dk

Bostøtte Handicap Bjerringbro

87 87 71 50
Gudenåvej 5F
8850 Bjerringbro

Afdelingsleder Susanne Andreasen

40 88 86 68

sa3@viborg.dk