You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Egehøj

Egehøj er et døgndækket botilbud beliggende i Bjerringbro for borgere over 18 år med fysisk og psykisk udviklingshandicap der har behov for støtte og omsorg døgnet rundt.

Om Egehøj

Botilbuddet Egehøj er beliggende i et roligt boligområde i Bjerringbro med gåafstand til centrum og indkøbsmuligheder.

Antal pladser

Egehøj består af 11 lejligheder fordelt på 2 separate etplansbygninger samt fællesarealer, der giver mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Egehøjs fokus

Vi lægger vægt på, at den enkelte beboer sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov. Vi har endvidere fokus på at give beboerne omsorg og tryghed i dagligdagen, ligesom der lægges vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende. 

Støtte i dagligdagen

På botilbuddet Egehøj tilbydes støtte og vejledning til at klare hverdagen. Det kan være støtte og vejledning i bl.a.:

  • At træffe valg og få indflydelse på eget liv
  • Personlig hygiejne
  • Deltagelse i det sociale samvær
  • Deltagelse i aktiviteter
  • Kommunikation og konfliktløsning
  • Udarbejdelse af handleplan
  • Administration af medicin
  • Ledsagelse til læge, tandlæge mm.
Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Egehøj

87 87 71 45
Egeskovvej 2
8850 Bjerringbro

Afdelingsleder Karen Østergaard

20 68 93 53

k3s@viborg.dk