You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Kærsangervej 252

Kærsangervej 252 er et socialpædagogisk døgndækket botilbud beliggende i Viborg for voksne udviklingshæmmede borgere med dom, samt borgere med forskellige problemstillinger som f.eks. udfordrende adfærd, psykiatriske lidelser, misbrug og kriminalitet.

Om Kærsangervej 252

Botilbuddet Kærsangervej 252 ligger i et roligt beboelseskvarter i det sydlige Viborg ca. 1,5 km. fra centrum. I gåafstand findes indkøbsmuligheder, bybusforbindelse, natur/skov, motionscenter m.v. 

Antal pladser

Kærsangervej 252 har plads til 8 beboere, som har hver sin lejlighed med et lille køkken og bad. I fællesarealerne er der indrettet køkkenalrum, stue med tv, poolbord og bordfodbold, og der er adgang til en dejlig gårdhave med overdækket bålplads og grønne arealer.

Kærsangervej 252's fokus

Vi fokuserer på, at beboerne oplever at bo i trygge og faste rammer, hvor hverdagen er præget af rutiner og genkendelighed. Derudover er fokus på at træne og vejlede beboerne til størst mulig selvstændighed med henblik på at flytte til mindre indgribende tilbud på sigt.

Støtte i dagligdagen

På Kærsangervej 252 tilbydes hjælp til at klare hverdagen. Målet er at undgå, at borgerne kommer ud i nyt misbrug eller kriminalitet og til sidst kan flytte ud i egen lejlighed. 

Beboerne støttes primært i at minimere misbrug og mestre uhensigtsmæssig adfærd. Derudover støttes og vejledes beboerne i f.eks.:

  • Støtte til praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte og hjælp til forståelse af økonomi
  • Støtte til at leve et socialt liv
  • Sundhed
  • Kontakt med det offentlige, især den digitale kommunikation
  • Hjælp til at begå sig i samfundet
  • Støtte til personlig hygiejne

Bostøtte i Viborg Kommune

Animationsfilm om bostøtte i Viborg Kommune

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Kærsangervej 252

93 59 80 88
Kærsangervej 252
8800 Viborg

Konstitueret leder Maiken Søgaard

20 22 31 67

masoe@viborg.dk