You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bofællesskaberne Kærsangervej

Bofællesskaberne Kærsangervej er beliggende i Viborg og er for borgere over 18 år med varig nedsat funktionsevne.

Om Kærsangervej

Bofællesskaberne Kærsangervej er placeret i et roligt boligområde i Viborgs vestlige bydel, ca. 2,5 km fra Viborg centrum og 1,5 km fra Viborg Storcenter.

Antal pladser

Kærsangervej består af 22 selvstændige lejligheder samt fællesrum med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Kærsangervejs fokus

Beboernes ønsker og drømme for fremtiden er i fokus, for den støtte der ydes i bofællesskaberne Kærsangervej, ligesom der lægges vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med beboernes pårørende.   

Socialt samvær vægtes højt både i og uden for bofællesskaberne, hvor også sundhed er i fokus.

Støtte i dagligdagen

I bofællesskaberne Kærsangervej tilbydes støtte og vejledning til praktiske gøremål, samt til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Med fokus på den enkelte, består den daglige støtte primært af vejledning i:

  • Støtte til praktiske opgaver i hjemmet
  • Støtte og hjælp til forståelse af økonomi
  • Støtte til at leve et socialt liv
  • Sundhed
  • Kontakt med det offentlige, især den digitale kommunikation
  • Hjælp til at begå sig i samfundet
  • Støtte til personlig hygiejne

Animationsfilm om bostøtte i Viborg Kommune

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Bofællesskaberne Kærsangervej

87 87 73 14
Kærsangervej 68
8800 Viborg

Jan Therkelsen

22 45 61 44

jbt@viborg.dk