You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ungdomskollegiet Tårnly

Ungdomskollegiet Tårnly er et døgndækket midlertidigt botilbud beliggende i Hald Ege for unge i alderen 16-30 år med f.eks. psykisk funktionsnedsættelse såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, Downs syndrom og angst m.m.

Om Tårnly

Ungdomskollegiet Tårnly er beliggende i Hald Ege, lige uden for Viborg, i skønne omgivelser med have, skov og natur lige uden for døren.

Antal pladser

Tårnly består af 3 huse med plads til i alt 15 unge, der har hvert sit værelse. Derudover indeholder botilbuddet 1 aflastningsplads samt fællesarealer, der giver mulighed for socialt samvær med de øvrige unge borgere. 

Tårnlys fokus

Vi arbejder målrettet med at de unge oplever at bo i trygge og faste rammer, hvor hverdagen er præget af rutiner og genkendelighed. Derudover lægger vi vægt på at møde de unge med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov for derved at støtte op om et aktivt hverdagsliv med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Støtte i hverdagen

På Ungdomskollegiet Tårnly tilbydes hjælp til at klare hverdagen med det udviklingsmål, at de unge på sigt kan flytte ud i egen lejlighed eller mindre indgribende tilbud.  

De unge kan få støtte og vejledning til bl.a.:

  • At få struktur og indhold i hverdagen
  • Fælles aktiviteter som f.eks. spisning, klub og socialt samvær

Animationsfilm om bostøtte i Viborg Kommune

Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Ungdomskollegiet Tårnly

87 87 72 15
Egeskovvej 4
8800 Viborg

Afdelingsleder Maiken Søgaard

20 22 31 67

masoe@viborg.dk