You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Har du en psykisk funktionsnedsættelse og behov for tidlig forebyggende indsats, bostøtte eller en bolig med støtte, har Viborg Kommune en række boliger og tilbud, som kan matche dit behov for hjælp i dagligdagen.

Center for Mestrings facade
TiFo - Tidlig forebyggende indsats
TiFo er for dig med behov for støtte, fx pga. angst, lavt energiniveau eller manglende overblik over praktiske gøremål.
Bostøtte Psykiatri
Bostøtten tilbyder støtte og vejledning til borgere over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger.
Gl. Finderupvejs facade
Gl. Finderupvej
Gl. Finderupvej er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykiske og sociale problemer.
Grundtvigsvej
Grundtvigsvej er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykosociale funktionsnedsættelser.
Søhusets facade
Søhuset
Søhuset er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykiske- og sociale problemstillinger.
Rosengårdens facade
Rosengården
Rosengården er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykiske- og sociale problemstillinger.
Sct. Jørgens Vejs facade
Sct. Jørgens Vej
Sct. Jørgens Vej er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykiske og sociale problemer.
Søbos facade
Søbo
Søbo er et ikke-døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger.
Guldblommevej 1
Guldblommevej 1 er et døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med sindslidelse og brug for støtte/træning.
Guldblommevej 14 og 16 facade
Guldblommevej 14-16
Guldblommevej 14-16 er et døgndækket botilbud i Viborg for borgere over 18 år med sindslidelse og brug for støtte.
Botilbuddet Stokrosevej
Stokrosevej
Stokrosevej er et døgndækket botilbud i Viborg for borgere mellem 17 og 35 år med almenpsykiatriske lidelser.
Borger- og pårørenderåd psykiatri
I Viborg Kommune er det centralt at have et godt og tæt samarbejde med borgere og pårørende.