You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Borger- og pårørenderåd psykiatri

I Viborg Kommune er det centralt at have et godt og tæt samarbejde med borgere og pårørende, der kommer i berøring med psykiatriområdet.

Koncept for borger- og pårørenderåd på psykiatriområdet

Konceptet består af en række borger- og pårørenderåd, der fungerer som overordnede dialog- og samarbejdsfora mellem borgere, pårørende, medarbejdere og ledelsen på psykiatriområdet.

Formålet med borger- og pårørenderådene er at give mulighed for at repræsentere borgernes interesser og at styrke det generelle samarbejde i forhold til tilbuddene på psykiatriområdet. Det kan eksempelvis ske ved, at rådene medvirker til at tilrettelægge aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud.