You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Guldblommevej 14-16

Guldblommevej 14-16 er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med sindslidelse og behov for støtte og træning.

INDHOLD

Om Guldblommevej 14-16

Botilbuddet Guldblommevej 14-16 er beliggende i den sydlige del af Viborg, tæt på offentlig transport samt i gåafstand til dagligvarebutikker.

Antal pladser

Guldblommevej 14-16 består af 2 boenheder med i alt 24 selvstændige lejligheder samt fælles arealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Guldbommevej 14-16's fokus

Vi fokuserer på, at borgerne kan leve deres liv efter egne valg med færrest mulige begrænsninger, så den enkelte borger udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt. Derudover har vi stort fokus på den enkelte borgers mulighed for recovery.

Støtte i dagligdagen

På Guldblommevej 14-16 tilbydes støtte til at få hverdagslivet til at fungere og opnå størst mulig livskompetence, livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi tilbyder et samarbejde med dig om, at:

  • Få indsigt i egen livsstil og udvikle forståelse for egen situation
  • Udvikle selvværd og selvaccept, samt øge bevidstheden om egne værdier og ønsker for fremtiden
  • Træne så du kan komme til at bo så selvstændigt som muligt
  • Administrere din medicin, hvis det er nødvendigt
  • Kunne indgå i et samspil med andre mennesker og være alene
  • Vedligeholde og evt. udbygge dit netværk
  • Finde meningsfuld uddannelse/beskæftigelse/aktiviteter/arbejde
  • Formidle kontakt til samarbejdspartnere f.eks. sundhedshuset, psykolog eller rusmiddelkonsulent

Den Sundhedsfaglige Indsats

Vi arbejder også med sundhedsfaglige indsatser. De omfatter både det daglige arbejde med de 12 sundhedsfaglige problemområder (som man kan se mere om i filmen nedenfor) og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Samtalen er borgerens rum til selv at sætte ord på sin sundhed - både fysisk, socialt og psykisk. Samtalen kan føre til, at der sættes nye sundhedsrelaterede mål sammen med beboeren. Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune.

Kontakt

Botilbuddet Guldblommevej 14-16

87 87 69 82
Guldblommevej 14 og 16
8800 Viborg

Afdelingsleder Karen K. Andersen

87 87 69 90/30 31 52 35

ka4@viborg.dk