You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Rosengården

Rosengården er et ikke-døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger.

Om Rosengården

Botilbuddet Rosengården er beliggende i Viborg midtby, tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport.

Antal pladser

Rosengården består af 10 lejligheder i et ejendomskompleks med tre opgange. Endvidere er der tilknyttet en fælles lejlighed med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Rosengårdens fokus

På Rosengården fokuserer vi på, at borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt. Det gør vi ved, at vi målrettet støtter borgerne i selv at tage ansvar og ejerskab for eget liv.

Støtte i hverdagen

På Rosengården tilbyder vi psykosocial rehabiliterende indsatser, således borgernes individuelle recoveryproces understøttes.

Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Vi samarbejder om, at du bliver i stand til at leve det liv, du ønsker - alt efter dine specifikke udfordringer i livet. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde støtte til:

  • Struktur på dagligdagen
  • Praktiske dagligdags gøremål
  • Socialt samvær
  • Vedligeholde/skabe netværk/sociale relationer
  • Fritidsaktiviteter
Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Den socialfaglige indsats

På botilbuddet er vi omfattet af et socialfagligt tilsyn, der bl.a. tager syv temaer fra Socialstyrelsens kvalitetsmodel (de syv temaer uddybes i animationsfilmen om det socialfaglige tilsyn). Dette betyder, at vi samarbejder med beboeren og dennes ønsker for det gode liv, og samtidig har et højt fagligt fokus på sagsbehandlerens visitation og kvalitetsmodellens syv temaer.

Link til animationsfilm om det socialfaglige tilsyn.

Den sundhedsfaglige indsats

På botilbuddet arbejder vi med den sundhedsfaglige indsats, der bl.a. omfatter sundhedsfaglig refleksion, observation og dokumentation af de 12 sundhedsfaglige problemområder hos hver borger, medicinhåndtering, hygiejne, borgerens retstilling og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Vi er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn, som tager udgangspunkt i målepunkter, der skal sikre en bred sundhedsfaglig indsats. Alt dette beskrives rigtig fint i denne animationsfilm.

Link til animationsfilm om den sundhedsfaglige indsats.

Kontakt

Botilbuddet Rosengården

25 76 99 32
Rosenstræde 11A
8800 Viborg

Telefontid alle dage

08.00 - 18.00

25 76 99 32

18.00 - 22.00

25 79 75 62

Afdelingsleder Mette Frølund

93 59 80 67

mk5@viborg.dk