You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Offentlig begravelse

Borgere, der ikke har familie eller pårørende, der kan eller vil varetage begravelsen, vil blive begravet af kommunen.

Begravelse eller bisættelse med hjælp fra det offentlige

Borgere, som ikke efterlader sig formue, og som ikke har familie eller pårørende, der kan eller ønsker at forestå begravelsen, kan i særlige tilfælde begraves eller bisættes med hjælp fra det offentlige.

Oftest sker offentlig begravelse på baggrund af henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner, som ikke har kunnet finde frem til nogen pårørende til afdøde.

Når det offentlige overtager forpligtigelsen for begravelse eller bisættelse, vil det være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå.

Kommunen overtager boet.

Kommunen tager hensyn afdødes ønske

Viborg Kommune vil i videst mulige omfang tage hensyn til afdødes ønsker i forhold til begravelse eller kremering.

Afdødes ønske skal være afgivet skriftligt.

Kontakt Bundgaards Begravelsesforretning

Tlf. 70 20 60 57

Hvis den afdøde boede i Viborg Kommune, kan anmodning om offentlig begravelse ske til Bundgaards Begravelsesforretning på tlf. 70 20 60 57.