You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjælpemidler

Har du brug for et hjælpemiddel for at få din hverdag til at fungere? Visitation Sundhed og Omsorg tilbyder dig råd og vejledning, ligesom vi sammen med dig kan afklare dit behov og dine muligheder for hjælp og støtte.

Hvad er et hjælpemiddel?

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt til mennesker med en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Hjælpemidler er udformet, så de kan afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne.

Eksempler på hjælpemidler

 • Kørestole
 • Badebænke
 • Rollatorer

Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, kan lette din daglige tilværelse i væsentlig grad eller er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.

Ansøgning om hjælpemidler

Du skal ansøge om hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en boligændring?

En boligændring er en nødvendig ændring i egen bolig, som kan afhjælpe boligmæssige ulemper for personer med en varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

Eksempler på boligændringer

 • Platformslift
 • Udvidelse af dør
 • Fjernelse af dørtrin
 • Rampe ved adgangsdøren
 • Fjernelse af brusekant
 • Bidetsæde m.m.

En boligændring omfatter alene ændringer, som er mur- og nagelfaste, det vil sige ændringer, der ikke kan afmonteres/fjernes uden at efterlade synlige og usædvanlige spor.

Der kan foretages boligændringer i lejeboliger, ejerboliger, andelsboliger og ejerlejligheder. Der kan ikke foretages ændringer i sommerhuse.

Ansøgning om boligændringer

Du skal ansøge om boligændringer digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt til den almindelige befolkning. Forbrugsgoder er dermed ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som der er behov for.

Eksempler på forbrugsgoder

 • El-køretøjer
 • Almindelige sko i forskellige størrelser

Du kan få tilskud til køb af forbrugsgoder, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, kan lette din daglige tilværelse i væsentlig grad eller er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv. Der kan ikke ydes støtte til forbrugsgoder som betragtes som sædvanligt indbo.

Ansøgning

Du skal ansøge om forbrugsgoder digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er engangsartikler?

Engangsartikler er produkter, som er fremstillet specielt til mennesker med en fysisk nedsat funktionsevne. Engangsartiklerne er udformet, så de kan afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne. Visse typer hjælpemidler er ikke genanvendelige, og betegnes derfor som engangsartikler, hvortil der ydes en løbende bevilling. 

Der kan ydes støtte til følgende typer engangsartikler:

 • Injektions- og testmaterialer (diabetes)
 • Stomiprodukter
 • Katetre og poser
 • Bleer

Ansøgning

Du skal ansøge om engangsartikler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler er produkter, som fremstilles specielt til mennesker med en fysisk nedsat funktionsevne. Kropsbårne hjælpemidler er ofte individuelt fremstillede produkter, som sidder kropsnært.

Der kan ydes støtte til følgende typer kropsbårne hjælpemidler:

 • Brystproteser
 • Parykker
 • Skinner og bandager
 • Ortopædisk fodtøj og indlæg
 • Kompressionsstrømper og ærmer
 • Arm- og benproteser

Ansøgning

Du skal ansøge om kropsbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Hvad er en handicapbil?

En handicapbil er en almindelig personbil eller en bus, der er særligt indrettet, så den kan betjenes af personer med et fysisk handicap. Støtten til bilen ydes med et rente- og delvist afdragsfrit lån samt fritagelse for afgift.

Har du en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det vanskeligt at komme på arbejde, tage en uddannelse eller deltage i aktiviteter uden brug af bil, kan der bevilges lån og tilskud til en bil til dig.

Se Viborg Kommunes video "søg om lån til handicapbil".

Betingelser for økonomiske støtte til bil

 • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det vanskeligt at komme på arbejde, tage en uddannelse eller deltage i aktiviteter uden brug af bil
 • Du er kørestolsbruger eller har kun en meget kort gangdistance
 • Du er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler på grund af din nedsatte funktionsevne
 • Dit kørselsbehov kan ikke tilgodeses ved brug af hjælpemidler
 • Dit aktivitetsniveau svarer som udgangspunkt til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse og i samme livssituation som dig.

Fritagelse for afgift

Du kan søge om fritagelse for vægtafgift. Betingelserne for at blive fritaget for afgift er de samme som for støtte til køb af bil.

Tilskud til kørekort

Du kan søge om tilskud til at få kørekort. Tilskud kan ydes, hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.

Udskiftning af bil

Som udgangspunkt kan du søge om støtte til udskiftning af din bil efter otte år. Det er en forudsætning, at du fortsat opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Der kan dog være særlige helbredsforhold der gør, at en udskiftning kan blive nødvendig før tiden.

Ansøgning

Du skal ansøge om støtte til køb af handicapbil digitalt via selvbetjeningsløsningen nederst på siden. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Ved ansøgning på erhvervsvilkår skal der udfyldes en arbejdsgivererklæring. Du finder erklæringen her.

Parkeringskort

For at benytte handicapparkering, skal du have et parkeringskort.

Du kan hente et ansøgningsskema ved at henvende dig til Danske Handicaporganisationers Brugerservice (DHB) på tlf. 36 75 17 93 eller du kan hente det direkte på handicap.dk.

Hvad er kommunikations-, syns- og høretekniske hjælpemidler?

Kommunikations-, syns- og høretekniske hjælpemidler er produkter, som er fremstillet til mennesker med kommunikative vanskeligheder samt nedsat syns- og høreevne, som f.eks.:

 • Teknologi til kommunikation (talemaskiner, kontaktstyring, talegenkendelse m.m.)
 • Synshjælpemidler (lupper, lupbriller, kikkertbriller, cctv m.m.)
 • Høretekniske hjælpemidler (teleslynge, forstærkertelefon, FM udstyr m.m.)

Ansøgning

Du skal ansøge om kommunikations-, syns-, og høretekniske hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket

Kvik Service på hjælpemidler er et tilbud om hurtig sagsbehandling på ansøgninger om gængse standardhjælpemidler såsom rollatorer, badebænke, toiletforhøjere, kørestole, gribetænger m.m.

Du vil møde en terapeut, der kan tilbyde:

 • Råd og vejledning om hjælpemidler
 • Vurdering og afgørelse
 • Afprøvning og indstilling
 • Instruktion og udlevering

Hurtig sagsbehandling

Vi tilstræber, at der kan ske en udlevering af hjælpemidlet med det samme. Der kan dog opstå situationer, hvor terapeuten er nødsaget til at indhente yderligere oplysninger, for at kunne behandle din ansøgning.

Du kan samtidig se en udstilling af mindre hjælpemidler til f.eks. køkkenarbejde.

Bestil tid hos Kvik Service

Undgå ventetid og bestil en tid til Kvik Service. Du skal bruge dit NemID/MitID, når du bestiller tid hos Kvik Service.

Hvis du ikke har NemID/MitID, kan du bestille tid ved at kontakte Hjælpemidler og boligændringer.

Det er muligt at møde op i Kvik Service uden forudgående tidsbestilling. Ved fremmøde skal du registrere dig med dit sundhedskort på fremmødestanderen, vælge en ledig tid og tage plads i venteværelset. Du må påregne ventetid.

Ansøger du om mere end et hjælpemiddel?

Hvis du har behov for flere hjælpemidler, f.eks. en rollator og en toiletforhøjer, skal du bestille to fortløbende tider.

Her finder du Kvik Service

Ålandsvej 4
8800 Viborg

Åbningstider

Tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Bestil en tid til Kvik Service her.

Når du ikke længere har behov for de hjælpemidler, som du har lånt af Viborg Kommune, skal hjælpemidlerne afleveres tilbage til Hjælpemiddelservice.

Kan du ikke selv aflevere hjælpemidlerne, skal du kontakte Hjælpemiddelservice. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Modtager du nogen form for hjælp i hjemmet, så kan dine hjælpere også være behjælpelige med at bestille en afhentning af hjælpemidlerne.

Du er forpligtet til at behandle hjælpemidlerne, som var det dine egne.

Du kan ikke få hjælp til udgifter som følger ved almindelig brug af hjælpemidlerne. Du skal derfor påregne udgifter til drift og vedligeholdelse, som f.eks.:

 • Rengøring af hjælpemidlerne
 • Vedligeholdelse af hjælpemidlerne
 • Almindelig slitage såsom udskiftning af pærer, dæk og slanger til kørestole* m.m.

* Slider du mere end ét sæt dæk og slanger på din kørestol om året, så kan du få støtte til de efterfølgende dæk og slanger. Husk at gemme dokumentation.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, og du får brug for hjælp til at reparere det eller få et helt nyt, skal du ringe til Hjælpemiddelservice eller møde op i Kvik Service. Se adresse og åbningstider nederst på siden.

Særlige regler for reparation/udskiftning

Der gælder særlige regler for reparation af elektriske kørestole, plejesenge og personlifte. Disse kan i særlige tilfælde blive repareret udenfor Hjælpemiddelservices normale åbningstid.

Uden for normal åbningstid kan beredskabsafdelingen kontaktes på tlf. 87 87 87 87 og i samarbejde med den vagthavende sygeplejerske, vil der blive taget stilling til, om du kan få foretaget reparationen, eller om du skal kontakte Hjælpemiddelservice indenfor normal åbningstid.

Hjælpemiddelservice tilbyder udlejning af forskellige hjælpemidler mod betaling. Vi vil gerne, at du kontakter os mindst tre hverdage før, du skal bruge hjælpemidlerne.

Priser på udlejning af hjælpemidler

Plejeseng inklusiv tilbehør
Pris pr. døgn/weekend 300 kr. - pr. uge 600 kr. - pr. måned 1.000 kr.

Manuel lift
Pris pr. døgn/weekend 300 kr. - pr. uge 600 kr. - pr. måned 1.000 kr.

Kørestol inklusiv pude
Pris pr. døgn/weekend 200 kr. - pr. uge 300 kr. - pr. måned 500 kr.

Rollator
Pris pr. døgn/weekend 100 kr. - pr. uge 200 kr. - pr. måned 300 kr.

Toiletstol
Pris pr. døgn/weekend 100 kr. - pr. uge 200 kr. - pr. måned 300 kr.

Toiletforhøjer
Pris pr. døgn/weekend 100 kr. - pr. uge 200 kr. - pr. måned 300 kr.

Badebænk
Pris pr. døgn/weekend 100 kr. - pr. uge 200 kr. - pr. måned 300 kr.

Albuestokke
Pris pr. døgn/weekend 50 kr. - pr. uge 75 kr. - pr. måned 100 kr.

Vores værksted tilbyder mod betaling at udføre følgende serviceydelser:

 • Bagdæk og slange pr. sæt inkl. montage (el-kørestol/el-køretøj) 400 kr.
 • Bagdæk og slange pr. sæt inkl. montage (manuel kørestol) 250 kr.
 • Udskiftning af slange inkl. montage (el-kørestol/el-køretøj) 200 kr.
 • Udskiftning af slange inkl. montage (manuel kørestol) 150 kr.
 • Kørsel i forbindelse med reparation 150 kr.

Vi kan også tilbyde rengøring af andre typer hjælpemidler. Prisen på rengøringen vil blive beregnet på baggrund af den forbrugte tid.

Kontakt Hjælpemiddelservice for tidsbestilling på værkstedet.

Transport af hjælpemidler

Vi kan tilbyde at hente og bringe hjælpemidlerne mod betaling:

 • Hjælpemidler 150 kr. pr. vej
 • Plejeseng 400 kr. pr. vej

Priserne gælder for kørsel indenfor Viborg Kommune.

Du kan få godtgørelse af udgifter til befordring i forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for personer der modtager pensioner.

I de situationer, hvor det billigste forsvarlige transportmiddel er en taxa, henviser Viborg Kommune til Flextur, som er et supplement til den kollektive trafik. Læs mere om flextur på midttrafik.dk/flextur.

Flextur bestilles på turbestilling.dk/mt eller på tlf. 87 40 83 00 (tryk 2).

Ved kørsel i egen bil anvendes statens laveste kilometer takst (2020) på 1,96 pr. kilometer som beregningsgrundlag. Ved kørsel i almindelig taxa anvendes taksterne fra Flextur som beregningsgrundlag.

Frit leverandørvalg

Har du gjort brug af adgangen til frit leverandørvalg for hjælpemidler, har du kun ret til befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen efter Viborg Kommunes sædvanlige praksis ville have fundet sted.

Anmodning om godtgørelse af udgifter til befordring sendes sammen med dokumentation til Visitation Sundhed og Omsorg.

Selvbetjening

Kontakt Visitation Sundhed og Omsorg

Prinsens Allé 5 , 8800 Viborg

Områder

Telefonnr.

Træffes bedst tid

Mail/Sikker mail

Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00

08.00 - 12.00

visi@viborg.dk / sikkervisi@viborg.dk 

Hjælpemidler og boligændringer

87 87 61 35

08.00 - 12.00

visi@viborg.dk / sikkervisi@viborg.dk 

Handicapbiler og handicapkørsel

87 87 61 18

08.00 - 12.00

visi@viborg.dk / sikkervisi@viborg.dk 

Kropsbårne hjælpemidler

87 87 61 18

08.00 - 12.00

visi@viborg.dk / sikkervisi@viborg.dk 

Boligrådgivning

87 87 61 14

08.00 - 12.00

visi@viborg.dk / sikkervisi@viborg.dk 

Efter kl. 12.00 omstilles til visitationens hovednummer.

Høretekniske, kommunikations- og synshjælpemidler

CKU Skive/Viborg

99 15 76 00

Kontakt Hjælpemiddelservice

Ålandsvej 4, 8800 Viborg

Kontakt

Telefonnr.

Træffes bedst tid

Åbningstider

Hjælpemiddelservice

87 87 61 07

08.00 - 12.00

Mandag - torsdag 08.00 - 15.00

Fredag 08.00 - 13.00