You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Livets afslutning

Når livets afslutning nærmer sig, er det vigtigt at få afstemt forventninger med både pårørende og personale. På den måde sikrer vi, at borgernes ønsker til den sidste tid imødekommes.

Fokusområder

I Viborg Kommune har vi fokus på, hvor vigtigt det er at kende borgernes ønsker for livets afslutning, så man som døende kan få ro og lov til at dø på den måde, man gerne vil.

4 indsatsområder

Vi arbejder med 4 særlige indsatsområder:

  1. Forventningssamtaler og behandlingsniveau
  2. Inddrage og støtte pårørende
  3. Klare retningslinjer, samt tydelig og tilgængelig dokumentation - også på tværs af sektorer
  4. Udbrede kendskabet til vågetjenester.

Samtaler skaber klarhed

Samtaler om ønsker for den sidste tid er helt centrale for at styrke mulighederne for, at den enkelte borger kan få lov til at dø på egne præmisser. Samtalerne sker i tæt dialog mellem borgeren, de pårørende og de sundhedsprofessionelle, der er involveret undervejs.

Selvom jeg er rimelig afklaret, er det alligevel en god idé at tage samtalen.
– Jytte på 92 år, som bor i eget hjem og er tilknyttet hjemmeplejen

Det kan jeg selv gøre

Der er flere ting, man selv kan gøre for at have medbestemmelse ved livets afslutning. Som borger kan du blandt andet udfylde et behandlingstestamente, som hjælper dig med på forhånd at tage stilling, hvis du en dag skulle blive inhabil. Behandlingstestamentet udfylder du ved at logge ind på sundhed.dk.

Læs mere i folderen Du har indflydelse på din behandling ved livets afslutning

Film: Hvad kan du selv gøre?

Behandlingstestamente

Tag stilling til genoplivning

Fakta om projektet Livets afslutning

Et stort samarbejde mellem Viborg, Skive og Silkeborg kommuner, de praktiserende læger, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Hospitalsenhed Midt har i projektet "Livets afslutning" haft fokus på, hvor vigtigt det er, at man som døende kan få ro og lov til at dø.

I gennem projektperioden er der blevet indsamlet viden om, hvordan man undgår, at mange borgere dør på hospitalet, når de ønsker en anden afslutning på livet.

Det blev også tydeligt, at sundhedspersonalet i visse situationer havde manglende kendskab, muligheder og kompetencer til at indfri og efterleve borgernes ønsker for livets afslutning.