You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere i Midtjylland

10 midtjyske kommuner samarbejder med Region Midtjylland i et fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Medlemmer af samrådet

Samrådets deltagerkommuner er:

 • Hedensted
 • Herning
 • Holstebro
 • Horsens
 • Ikast-Brande
 • Lemvig
 • Ringkøbing-Skjern
 • Skive
 • Struer
 • Viborg

Medlemmerne i samrådet er bredt sammensat med kommunale og regionale repræsentanter, psykiatere, psykologer, ledere af botilbud, kriminalforsorgen - alle med særligt kendskab til personkredsen.

Samrådets opgaver

Samrådet vejleder anklagemyndigheder og domstole om, hvilken social sanktion den udviklingshæmmede borger bør idømmes, om den sociale sanktion bør ændres undervejs i domsperioden, og hvornår den sociale sanktion kan ophøre.

Derudover vejleder samrådet også om, hvorvidt den udviklingshæmmede borger er i personkredsen for en social sanktion i stedet for almindelig straf.

Samrådet afholder normalt møde en gang om måneden, og  samrådets udtalelser udsendes inden for en uge efter mødet, dog de mest hastende først.

Samrådet har tilknyttet et sekretariat med en jurist og sekretær. Begge er ansat i Viborg Kommune.

Typer af domme

Når voksne udviklingshæmmede borgere begår kriminalitet, bliver de sjældent idømt almindelig straf. I stedet bliver de idømt en social sanktion, som kan være:

 • Dom om tilsyn af kommunen
 • Dom om tilsyn af kommunen, hvor kommunen kan beslutte at anbringe den dømte borger i institution
 • Dom om anbringelse i institution
 • Dom om anbringelse i institution, hvor kommunen kan beslutte at anbringe den dømte borger i sikret institution
 • Dom om anbringelse i sikret institution

Kontakt

Sekretariatet i Social, Sundhed & Omsorg

Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5, 4. sal
8800 Viborg

Kontakt

Telefonnr.

Mail

Lone Møller Jørgensen
Jurist

87 87 80 26

lj4@viborg.dk

Elsebeth Bergmann
Sekretær

87 87 71 17

eb2@viborg.dk