You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Socialt udsatte voksne

Viborg Kommune har forskellige tilbud til socialt udsatte voksne. Du kan få råd, hjælp og vejledning ved at henvende dig til Viborg Krisecenter, Rusmiddelcenter Viborg eller Forsorgscenter Viborg.

Socialt udsatte voksne omfatter borgere over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. Problemerne kan i særlig grad dreje sig om:

  • Hjemløshed
  • Misbrug - alkohol- og stofmisbrugsbehandling
  • Vold i nære relationer, som giver behov for personlig og praktisk hjælp og støtte i eget hjem eller ophold på botilbud/boformer

Viborg Krisecenter tilbyder rådgivning, beskyttelse og omsorg til voldsramte kvinder og deres børn. 

Krisecentret har døgnåbent, og du kan henvende dig telefonisk eller direkte ved døren uden forudgående aftale på adressen:

Viborg Krisecenter
Lavendelvej 12
8800 Viborg

Hvis det er muligt, er det altid en god idé at ringe i forvejen på tlf. 87 87 75 87, da det vil give de bedste betingelser for, at vi kan tage godt imod dig. 

Henvendelser kan ske anonymt.

Læs mere på Viborg Krisecenters hjemmeside

Du kan frit henvende dig til Rusmiddelcenter Viborg, hvis du oplever problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Søger du behandling for et alkohol- eller stofmisbrugsproblem, kan du få et gratis ambulant behandlingstilbud. Døgnbehandling er kun en mulighed i særlige tilfælde, hvor du har haft et ambulant forløb og hvor vi vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i din situation.

Såfremt du vælger at tage i døgnbehandling uden forudgående bevilling fra Viborg Kommune, hæfter du selv økonomisk for opholdet.

Der er behandlingsgaranti, hvilket betyder, at en individuel behandling iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig.

Læs mere på Rusmiddelcenter Viborgs hjemmeside.

Forsorgscenter Viborg tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud eller for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Læs mere på Forsorgscenter Viborgs hjemmeside.

Kontakt

Socialafdelingen

30 30 34 28
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Mandag - onsdag

08.00 - 15.30

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 13.30

Sagsbehandlerne træffes bedst

Mandag - fredag

08.30 - 09.30