You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte og tilbud til veteraner

Veteraner har igennem udsendelser ydet en indsats for det danske samfund - en indsats Viborg Kommune gerne vil værdsætte og anerkende ved at yde en fokuseret støtte til veteranerne og deres pårørende.

Indsatser for veteraner og pårørende

For at sikre støtten til veteranerne, har Viborg Kommune etableret en Veteranindsats, som har til opgave at sikre, at veteranen og de pårørende får den indsats og hjælp, der skal til for at kunne håndtere de udfordringer, de måtte stå overfor. Målet er at få en så meningsfyldt tilværelse som mulig.

For at man som veteran eller pårørende kan få støtte og vejledning igennem Veteranindsatsen, kræver det, at man er bosiddende i Viborg Kommune og har været udsendt af den danske stat til et krise- eller krigsområde eller er pårørende til en, der har.

Veteranindsatsens opgaver

I Veteranindsatsen er vi bredtfavnende og kan støtte i mange tilfælde, stort som småt. Vi kan blandt andet hjælpe som samlet indgangsvinkel til kommunen for veteraner og pårørende, rådgive omkring offentlige og frivillige tilbud, mentaltræning, støtte som bisidder, hjælpe med opstart af tilbud til veteraner, give anonym rådgivning osv.

Vi har også flere forskellige tilbud og indsatser, som kan skræddersys til den enkelte veteran eller pårørende, så I får den hjælp, der giver mening for jer.

Hvert år den 5. september, hylder vi vores udsendte, og vi mindes dem, der med deres liv betalte den højeste pris. I Viborg Kommune markerer vi Flagdagen med gudstjeneste tirsdag den 5. september 2023.

Program

Kl. 19.00 - Mindegudstjeneste i Domkirken
v/ flyverpræst Charlotte Rønhoff Christensen og sang ved koret Kulturrødderne

Kl. 19.45 - Mindehøjtidelighed på Margretheplænen
Faneborg ved flagstangen og mindesten, tale ved Chef for Forsvarsstaben Generalløjtnant Kenneth Pedersen, samt kranselægning ved mindestenen og uddeling af børnemedaljer til børn af udsendte og tidligere udsendte.

Kl. 20.15 - Uformel reception i Sognegården
HUSK tilmelding. Der bydes på en lille forfriskning og lidt til ganen.

Alle er velkomne!

Tag fanen med

Soldaterforeninger, spejderkorps og andre organisationer samt foreninger med fane opfordres til at deltage. Fanekommandoer med fanebærer og fanevagt bedes møde ved Viborg Domkirke kl. 18.30, hvor man bydes på en sandwich inden klargøring og opstilling af faneborg ved indgangen til domkirken.

Husk, at I også kan hylde Danmarks udsendte ved at hejse flaget derhjemme.

Se eller gense årets Flagdag

Du kan se video fra Flagdagen 2023 her

Pårørendegruppen er for dig, som ønsker at mødes med andre ligesindede til forskellige aktiviteter ca. 1 gang om måneden. Gruppen er med til selv at bestemme, hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at lave sammen.

Formålet med gruppen er at skabe et frirum, hvor man med ligesindede kan mødes til en aktivitet over et par timer i trygge rammer. Der vil hver gang være deltagelse af enten veteranstøtteperson eller veterankoordinator.

Gruppen er oprettet i et samarbejde mellem Veteranindsatsen Viborg Kommune, Familienetværket og de pårørende. Gruppen optager medlemmer fra hele Midtjylland.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt veterankoordinator Rasmus Donbæk på tlf. 87 87 45 20.

Formålet med veterancafeen er at skabe et frirum for veteraner i kommunen, uanset hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt.

Der er mulighed for en snak med ligesindede, spille brætspil, billard eller dart. Vi mødes hver mandag i lige uger kl. 18.00-21.00, og der vil være kaffe og te samt lidt til maven. Der vil altid være to frivillige værter tilstede.

Caféen afholdes i Soldaterforeningernes Kontaktudvalgs lokaler på Viborg Kaserne, Kasernevej 9, 1. sal. Indgangen er midt på bygningen på siden ud mod paradepladsen.

Veterancaféen er et samarbejde imellem Viborg Kommune, Soldaterforeningernes Kontaktudvalg, Veteranstøtten, De Blå Baretter – Viborg og omegn, Prinsens Livregiments Soldaterforening og Garderforeningen for Viborg og Omegn.

Walk & Talk er for veteraner og pårørende i Viborg Kommune og er en fantastisk måde at få taget hul på de udfordringer, der måtte fylde.

Vi går en uforpligtende tur i naturen i et afslappet tempo, hvor energien fra naturen kan være med til at få skuldrene ned og få åbnet op for det, der måtte fylde i hverdagen.

Der vil efter aftale være mulighed for individuel og gruppevis Walk & Talk.

Kontakt veterankoordinator Rasmus Donbæk på tlf. 87 87 45 20 eller veteranstøtteperson Harry Møller på tlf. 87 87 45 20.

Walk & Talk i smukke omgivelser

Træning for alle veteraner i Viborg Kommune.

Træningen er en del af Dansk Idrætsforbunds - soldaterprojekt ”SafeZone”, hvilket er med til at tilsikre trygge rammer i forbindelse med træningen.

Tilbuddet er for alle veteraner, og niveauet tilpasses til den enkelte. Fokusset er på at styrke sammenholdet, finde glæde og tryghed ved fysisk aktivitet, der er kaffe på kanden og plads til sjov og ballade.

Vi mødes hver torsdag fra kl. 13.00-15.00 i Crossfit8800 lokaler på Vævervej 4b.

Tag kontakt til veterankoordinator og fysioterapeut Rasmus Feddern Donbæk på tlf. 87 87 45 15, hvis du ønsker at deltage – vel mødt.

Mentaltræning er for veteraner og pårørende i Viborg Kommune. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med veteranen, hvorefter mentaltræningen går i gang. Træningen vil løfte veteranens mentale robusthed til at kunne håndtere de udfordringer, de står med.

Mentaltræningen tilbydes også de pårørende, da de også kan være udfordret i særlig grad.

Kontakt veteranstøtteperson, mentaltræner og psykoterapeut Harry Møller på tlf. 87 87 45 20.

Mentaltræning i tipi

Kontakt

Hvis du har spørgsmål og vil høre mere om mulighederne for støtte igennem Veteranindsatsen, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Rasmus Feddern Donbæk - veterankoordinator

Rasmus Feddern Donbæk

Veterankoordinator

Rasmus har en baggrund fra Forsvaret igennem 14 år og er tidligere udsendt til Afghanistan. 
Rasmus har også været ansat som beskæftigelsesfaglig medarbejder i Job og Sundhed og er endvidere autoriseret fysioterapeut.

Rasmus er at træffe alle ugens dage kl. 08.00 - 15.30

Tlf: 87 87 45 15
Harry Møller - veteranstøtteperson

Harry Møller

Veteranstøtteperson

Harry har en baggrund fra Forsvaret igennem 28 år og har været udsendt af flere omgange.
Harry har også en lang række uddannelser med sig, bl.a. er han uddannet NLP mentaltræner, coach og psykoterapeut.

Harry er at træffe mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.30

Tlf: 87 87 45 20

Nyttige kontakter

Veterancentret
Døgntelefon: 72 81 97 00
Veterancentret.dk

Social Akuttilbud Viborg
Tlf. 87 87 70 00
Akut psykisk krise på viborg.dk

Danmarks Veteraner & Veteranstøtten
Døgntelefon: 80 60 80 30
Danmarksveteraner.dk

Familienetværket
familienetvaerket.dk

Soldaterlegatet
Soldaterlegatet.dk