You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere i Midtjylland

9 midtjyske kommuner samarbejder med Region Midtjylland i et fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere.

Medlemmer af samrådet

Samrådets deltagerkommuner er:

 • Hedensted
 • Holstebro
 • Horsens
 • Ikast-Brande
 • Lemvig
 • Ringkøbing-Skjern
 • Skive
 • Struer
 • Viborg

Medlemmerne i samrådet er bredt sammensat med kommunale og regionale repræsentanter, psykiatere, psykologer, ledere af botilbud, kriminalforsorgen - alle med særligt kendskab til personkredsen.

Samrådets opgaver

Samrådet vejleder anklagemyndigheder og domstole om, hvilken social sanktion den udviklingshæmmede borger bør idømmes, om den sociale sanktion bør ændres undervejs i domsperioden, og hvornår den sociale sanktion kan ophøre.

Derudover vejleder samrådet også om, hvorvidt den udviklingshæmmede borger er i personkredsen for en social sanktion i stedet for almindelig straf.

Samrådet afholder normalt møde en gang om måneden, og  samrådets udtalelser udsendes inden for en uge efter mødet, dog de mest hastende først.

Samrådet har tilknyttet et sekretariat med en jurist og sekretær. Begge er ansat i Viborg Kommune.

Typer af domme

Når voksne udviklingshæmmede borgere begår kriminalitet, bliver de sjældent idømt almindelig straf. I stedet bliver de idømt en social sanktion, som kan være:

 • Dom om tilsyn af kommunen
 • Dom om tilsyn af kommunen, hvor kommunen kan beslutte at anbringe den dømte borger i institution
 • Dom om anbringelse i institution
 • Dom om anbringelse i institution, hvor kommunen kan beslutte at anbringe den dømte borger i sikret institution
 • Dom om anbringelse i sikret institution

Kontakt

Stabs- og Byrådssekretariatet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Sekretær
Ketty Marie Nielsen

Tlf. 87 87 80 17

Juridisk konsulent
Lone Møller Jørgensen

Tlf. 87 87 80 26

samraadetmidt@viborg.dk
Obs: Vær opmærksom på at sende din mail med funktionen Send Sikkert