You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune har forskellige tilbud, alt efter om du er barn, ung eller voksen med autismespektrumforstyrrelse (ASF). De fleste tilbud kræver, at du er visiteret.