You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilbud til borgere med hjerneskade

Efter en skade i hjernen kan du have brug for forskellige indsatser for at få de bedste muligheder for et godt, fremtidigt liv. Kontakt Viborg Kommunes hjerneskadekoordinator for råd og vejledning.

Indsatser efter hjerneskade

Efter en skade i hjernen, på baggrund af sygdom eller ulykke, kan du have brug for forskellige indsatser.

Viborg Kommune kan tilbyde:

 • Koordinering af forløb efter udskrivelse fra hospital
 • Plan for rehabilitering, der sigter mod, at du kan vende tilbage til beskæftigelse eller uddannelse, og at du kan klare dit hverdagsliv med bolig, familie og fritidsaktiviteter
 • Træning
 • Pleje
 • Støtte i hjemmet
 • Støtte til at komme tilbage til arbejde
 • Rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår for dig og dine pårørende
 • Temaaftener for pårørende
 • Specialundervisning og vejledning til voksne borgere, der har pådraget sig en skade på hjernen

Vi vil sammen med dig finde frem til den indsats, som giver dig de bedste muligheder for et godt og meningsfuldt liv. 

I pjecen Genstart (pdf) står der de oplysninger til dig, som du vil have brug for i forløbet efter en skade i hjernen. 

Film: Forstå dit rehabiliteringsforløb

Forstå dit rehabiliteringsforløb på Hammel Neurocenter

Forstår dit rehabiliteringsforløb efter udskrivelse

Center for Kommunikation og Undervisning (CKU)

CKU tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning af hjælpemidler til borgere i Skive og Viborg kommuner med erhvervet eller medfødt handicap indenfor områderne:

 • Syn
 • Høre
 • Tale
 • Sen-hjerneskade
 • Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT)

Derudover tilbyder CKU også kursustilbud til borgere, pårørende og fagpersoner.

Læs mere på CKU's hjemmeside.

Kontakt

Helene Forsberg Nissum

Hjerneskadekoordinator

Tlf: 40 33 83 41