You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tidlig forebyggende indsats (TiFo)

TiFo er for dig, der har behov for støtte, f.eks. pga. angst, livskrise, økonomiske udfordringer, kognitive vanskeligheder eller senhjerneskade.

Sommerferielukning

TiFo og Åben Rådgivning holder ferielukket i uge 29-31.
Åben Rådgivning har desuden lukket pga. ferie i uge 33.

TiFo i Center for Mestring tilbyder støtte i form af rådgivningssamtaler, gruppeforløb eller individuelle forløb. Det er dine behov, der bestemmer indsatsen.

Du skal være fyldt 18 år og have brug for forebyggende og tidsbegrænset støtte i dagligdagen. Det kan f.eks. være pga. ensomhed, depression, forstyrret døgnrytme, udfordringer med dit energiniveau eller manglende overblik over din økonomi, dagligdagen eller praktiske gøremål. Det kan også være, at du oplever udfordringer pga. skilsmisse eller fordi du har vanskeligt ved at overskue og planlægge en flytning.

Du skal være motiveret for at deltage i indsatsen og skal i udgangspunktet selv sørge for transport til Center for Mestring.

Interesseret?

Er du interesseret i at modtage støtte, har du to muligheder.

Åben Rådgivning

Hvem møder man
Man kommer til at tale med en TiFo-medarbejder, en medarbejder fra Socialafdelingen og en medarbejder fra Jobcenteret.

Hvornår
Mandag formiddag kl. 9.00-12.00

Hvor
Henvend dig i receptionen i Center for Mestring, Søndersøparken 16, 8800 Viborg

Henvendelsesskema

Alternativt kan du udfylde et henvendelsesskema, som sendes til medarbejderne i TiFo. Dine oplysninger sendes og opbevares sikkert.

Vælger du at udfylde henvendelsesskemaet, skal du holde øje med din digitale post/e-Boks. Der vil du modtage en invitation til Åben Rådgivning, som er første skridt til evt. at modtage støtten fra TiFo.

Mere info

Du er også velkommen til at kontakte TiFo, hvis du vil vide mere om tilbuddet og dine muligheder. Du kan også tage kontakt til eventuelle kontaktpersoner i kommunen, fx sagsbehandler eller uddannelsesvejleder, og drøfte dine muligheder.

Socialkompas

Søger du sociale aktiviteter og fællesskaber, kan du kigge på Socialkompas.dk. Her kan du finde links til fællesskaber og sociale tilbud i Viborg Kommune. Der er også links til forskellige online-tilbud.

Kontakt

Tidlig forebyggende indsats

87 87 71 05
Søndersøparken 16
8800 Viborg