You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktivitetstilbud til ældre

Deltag i forskellige aktiviteter og bliv en del af et socialt fællesskab med andre ældre.

Her kan du læse mere om de forskellige aktivitetstilbud, som indeholder både kreative aktiviteter, tilbud om motion, fællessang og mange andre spændende tilbud.

Nogle tilbud er åbne for alle ældre, mens andre kræver en henvisning først.

Oasen i Bjerringbro, Fælleshuset i Rødkærsbro og Seniorhuset i Karup er alle seniorhuse, hvor de ældre selv står for den daglige drift.

Ved behov kan man få vejledning fra medarbejdere i Aktivitet og Udvikling.

I seniorhusene er der mange forskellige aktiviteter som spænder bredt fra f.eks. fællessang, hobbyværksteder og diverse spilaktiviteter.

Aktiviteterne i de åbne dagcentre går på at træne fysiske, psykiske og sociale kompetencer ud fra værdierne nærvær, samvær og mestring. Vi tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov og i et samarbejde aftales, hvilke aktiviteter der bedst matcher dette.

De åbne centre er organiseret i 4 teams, som alle har faguddannet personale tilknyttet. Der kræves ikke visitation til de åbne tilbud, og der henvises til tilbuddene gennem mange forskellige samarbejdspartnere, som f.eks. hjemmeplejen, de forebyggende medarbejdere, trænende terapeuter og andre.

Du finder visiterede tilbud på to dagcentre, Æblegården og Ørum Dagcenter. Her modtages de borgere, der har et udvidet behov for personalestøtte, eller hvor pårørende har brug for dagaflastning.

Borgere visiteres til 1-2 dage om ugen eller efter behov i særlige tilfælde.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i det gode hverdagsliv, og der er fokus på at skabe trygge rammer i heldagstilbud, der både omfatter måltider og hvilemuligheder.

Der visiteres til tilbuddet gennem Visitation Sundhed eller Demensenheden Viborg.

Der ydes kørsel til:

  • Aktivitet og træning, hvor du ikke kan transportere dig selv eller kan komme frem ved brug af offentligt transportmiddel
  • Spisning i et center, hvis der er et begrundet behov. Det skal dog altid omfatte andre aktiviteter end blot at få noget at spise

Der ydes ikke kørsel til:

  • Brugerstyrede aktiviteter som f.eks. seniordans, søndagscafé, banko, udflugter, pensionistforeningernes møder osv.
  • På tværs af driftsenhedernes grænser

Du skal kontakte Visitation Sundhed og Omsorg eller de enkelte teams i Aktivitet og Udvikling.

Har du lyst til at deltage i en aktivitet, skal du bruge det nærmeste relevante tilbud. Er du blevet godkendt til at deltage i en aktivitet, hvor der er koblet personale på, kan du dog deltage i et andet af kommunens aktivitetscentre. I det tilfælde skal du selv sørge for transport.

Kontakt

Aktivitet og Udvikling

Marsk Stigs Vej 4 st.
8800 Viborg

Aktivitetsleder Jette Hingebjerg

Jette Hingebjerg

23 64 62 95

jhi@viborg.dk