You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Information om Covid-19 på beskæftigelsesområdet

Her kan du se information om Covid-19 på de enkelte områder på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesområdet

Jobcentret er lukket for fysisk fremmøde frem til den 5. april 2021.

Status på de enkelte områder:

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret lukkes. Der etableres nødberedskab på 5-10 personer. Ansøgninger modtages digitalt. Der vil dog være fysisk bemanding af Ydelseskontoret, så borgere, der ikke har mulighed for at aflevere en digital ansøgning, kan aflevere fysisk efter aftale.

Sprogcenter Viborg

Sprogcenter Viborg er åbent for afgangselever. Der tilbydes online-undervisning for øvrige elever

Jobcenter Viborg

Jobcenteret lukkes både på rådhuset og filialerne.

Jobigen

Jobigen lukkes for fremmøde. Der afvikles online undervisning for enkelte grupper.

Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Regnskov i Hald Ege) holdes åbent for drift, men er ikke åben for gæster.

STU Viborg

STU Viborg holdes åbent. Der gennemføres virtuel undervisning ved behov og der afvikles praktikforløb.

Ungetilbuddene ved eksterne leverandører lukkes for fysisk fremmøde. Det gælder IGMU på Mercantec, Unge på vej og Forskolen på Ungdomsskolen, og Væksthusets tilbud til unge. Der vil være et særligt fokus på støtte til de unge, der er særligt psykisk/socialt udsatte

FGU

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har åbent for fysisk fremmøde for afgangselever. For øvrige elever har FGU online undervisning.

Virksomhedstilbud

  • Virksomhedspraktik og løntilskud

Pr. 1. januar til og med 15. april 2021 vil der ikke kunne iværksættes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det er kun muligt at oprette nye praktikker og løntilskud, hvis disse foregår digitalt.

Allerede igangværende tilbud vil alene kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri. Dette under forudsætning af, at tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Alle borgere i igangværende virksomhedspraktikker og løntilskud kontaktes af jobcenteret og orienteres omkring den frivillige deltagelse. Samtidigt kontaktes alle virksomheder, der har borgere i virksomhedspraktik eller løntilskud og orienteres om borgerens frivillige deltagelse.

  • Nytteindsats

Alle forløb med nytteindsats stopper med virkning pr. 20. december 2020 og gælder foreløbigt frem til 15. april 2021. Dvs. disse tilbud vil hverken kunne igangsættes eller videreføres.

Mere om beskæftigelsesindsatsen

  • Ledige skal fortsat stå til rådighed for og søge ordinære jobs
  • Kontaktforløbet afholdes fortsat primært digitalt med visse muligheder for undtagelser for udsatte borgere

Der er ret og pligt til at deltage i uddannelsestilbud i form af ordinær uddannelse i det omfang, den nationale udmelding om uddannelsesinstitutioner følges, fx på uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, eller hvis tilbud kan gennemføres digitalt