You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Information om Covid-19 på beskæftigelsesområdet

Her kan du se information om Covid-19 på de enkelte områder på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesområdet

Jobcentret er foreløbigt lukket for fysisk fremmøde. Nedenfor finder du en status på de enkelte områder.

 

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret er lukket for fysisk fremmøde, og der er etableret nødberedskab på rådhuset. Ansøgninger kan afleveres digitalt. Borgere der ikke har mulighed for at aflevere ansøgning om ydelse digitalt grundet manglende NemID eller har brug for hjælp til ansøgningen, har mulighed for lave en aftale med Ydelseskontoret.

 

Sprogcenter Viborg

Fra 6. maj 2021 er Sprogcenter Viborg åbent med 100 % fysisk fremmøde for afgangskursister og med 50 % fysisk fremmøde for øvrige kursister. Fra 21. maj er der åbent med 100 % fysisk fremmøde for alle kursister.

 

Jobcenter Viborg

Jobcenteret lukkes både på rådhuset og filialerne. Samtaler gennemføres fortsat og i videst muligt omfang virtuelt, og alle medarbejdere er tilgængelige for råd og vejledning.

 

Virksomhedsrettede tilbud og vejledning/opkvalificering

Virksomhedspraktik og løntilskud
Pr. 15. april 2021 kan virksomhedspraktik og løntilskud med fysisk fremmøde genoptages/igangsættes under hensyntagen til gældende restriktioner fra sundhedsmyndighederne.

Nytteindsats
Pr. 15. april 2021 kan aftaler om nytteindsats genoptages/igangsættes med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Også her under hensyntagen til gældende restriktioner fra sundhedsmyndighederne

Øvrig vejledning og opkvalificering
Pr. 15. april 2021 kan aftaler om vejledning og opkvalificering genoptages/igangsættes med fysisk fremmøde efter en konkret vurdering af, om borgeren er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Også her under hensyntagen til gældende restriktioner fra sundhedsmyndighederne

 

Jobigen

Jobigens beskæftigelsestilbud er delvist åbent. Der er åbent for fysisk fremmøde for borgere i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der afvikles online-undervisning for andre grupper efter behov.

Grundet m2-krav for genåbning af tilbud med fysisk fremmøde kan der dog være nedsat kapacitet ift. muligheden for antal fremmødte.

Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Regnskov i Hald Ege) holdes åbent for drift, men er ikke åben for gæster.

Eksterne tilbud

Tilbuddene ved eksterne leverandører er delvist åbent. Der er åbent for fysisk fremmøde for borgere i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet IGMU på Mercantec, Unge på vej og Forskolen på Ungdomsskolen, og Væksthusets tilbud til unge.

Grundet m2-krav for genåbning af tilbud med fysisk fremmøde kan der dog være nedsat kapacitet ift. muligheden for antal fremmødte.

 

STU-tilbud

Alle STU-tilbud holder åbent for fysisk fremmøde i kombination med digital undervisning efter behov. STU-elever må godt fortsætte deres praktik eller starte på et nyt praktikforløb.

 

FGU

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har åbent for alle elever. Undervisningen gennemføres fuldt ud og med min. 50% fysisk fremmøde.

 

Mere om beskæftigelsesindsatsen

Ledige skal fortsat stå til rådighed for og søge ordinære jobs og tage imod de tilbud, jobcenteret giver (efter konkret vurdering)

Kontaktforløbet afholdes fortsat primært digitalt med undtagelser for udsatte borgere eller borgere i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.